Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 07-05-2017 2.6.2017 Stanovenie podmienok pri poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného... Prešovský samosprávny kraj   44 001,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-06-2017 12.6.2017 Zmena pôvodného programu služieb Účastníka na program Happy XL NAJ. Slovak Telekom a. s.    
Detail Zmluva Dotačná 1/2017 30.6.2017 Zmeny v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.12 a 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dotačná 03-06-2017 10.7.2017 Zmeny v súlade s čl. VII. ods. 1 pôvodnej dohody zo dňa 22.05.2017. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 02-07-2017 1.8.2017 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 03-07-2017 1.8.2017 Podmienky poskytnutia príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Nájomná 05-06-2017 1.8.2017 Prenájom pozemku na parcele C KN č. 755/95 o výmere 507 m2. Mgr. Michal Dic    
Detail Zmluva Poistná 04-07-2017 3.8.2017 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 05-07-2017 3.8.2017 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Nájomná 06-07-2017 11.8.2017 Prenájom reklamnej plochy. Stavebniny Dušan Kolcun   50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 07-07-2017 11.8.2017 Prenájom plochy na umiestnenie reklamného bannera. O. S. V. O. comp, a. s.   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 08-07-2017 11.8.2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Prešovský samosprávny kraj   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 01-08-2017 21.8.2017 Transformácia pôvodnej Zmluvy o bežnom účte (č. 02-12-2016) a vedenie bežného účtu pre... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Iná 07-06-2017 21.8.2017 Otvorenie a vedenie bežného účtu v súvislosti s dotáciami zo štátneho rozpočtu. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Iná 02-08-2017 21.8.2017 Transformácia pôvodnej Zmluvy o bežnom účte (č. 07/06/201) vedenie bežného účtu pre... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Úverová 03-08-2017 21.8.2017 Poskytnutie úveru na spolufinancovanie nákladov projektu: Rozšírenie separovaného zberu ... a... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Dotačná 04-08-2017 22.8.2017 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou malých obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 08-06-2017 22.8.2017 Udelenie súhlasu - licencie Používateľovi podľa § 19 ods. 4 písm. f) Autorského zákona. SOZA    
Detail Zmluva Nájomná 09-07-2017 24.8.2017 Prenájom plochy k reklamným účelom. Elixír s.r.o.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 06-08-2017 30.8.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies