Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 388-2014-OO 17.12.2014 Poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie projektu prevencie kriminality: "Vybudovanie... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 22.12.2014 Dodávka naviac materiálu pre zákazku: "Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín". STAVGEO, s.r.o.   5 291,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3-12-2014 22.12.2014 Technické vybavenie sociocentra (v rámci projektu: "Posúvame hranice Polyfcentier MuĽuDu"). TRUDON, s.r.o.   4 679,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7-12-2014 23.12.2014 Technické vybavenie infobodu. TRUDON, s.r.o.   3 219,91 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6-12-2014 23.12.2014 Technické vybavenie sociocentra - vybavenie IKT Comcas, s.r.o.   1 540,43 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 10-§52-2015-ŠR 16.1.2015 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 11/2014 12.12.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2014. Počet faktúr celkom: 37    
Detail Faktúra došlá 12/2014 19.1.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2014. Počet faktúr celkom: 62    
Detail Zmluva Dotačná 1 29.1.2015 Zmena a doplnenie Čl. I. - V. dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 1 30.1.2015 Mení a dopĺňa Zmluvu o poskytnutí NFP - po kontrole a schválení postupov verejného... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   302 370,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.1.2015 Zosúladenie dĺžky výkonu stavebného dozoru s dĺžkou realizácie stavebných prác na 8... Orim-Tender, s. r. o    
Detail Zmluva Dotačná Z2211012082001 24.2.2015 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu:... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   714 795,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 01 24.2.2015 Zmena niektorých ustanovení zmluvy v čl. V a čl. XI. /zmena účinnosti pôvodnej -hlavnej... Slovenský pozemkový fond    
Detail Zmluva Nájomná 1 27.2.2015 Zmena niektorých ustanovení zmluvy v čl. V a čl. XI. /zmena účinnosti pôvodnej -hlavnej... Slovenský pozemkový fond    
Detail Faktúra došlá 01/2015 23.3.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2015. Počet faktúr celkom: 13   3 125,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2015 23.3.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2015. Počet faktúr celkom: 26   204 152,21 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1-3-2015 10.4.2015 Podmienky zabezpečenia dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 03/2015 17.4.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2015. Počet faktúr celkom: 24   7 698,89 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 4-5-2015 1.6.2015 Úprava podmienok pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 5-5-2015 1.6.2015 Vypožičanie hnuteľného majetku štátu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   0,00  
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies