Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva - dodatok 1-DZ221101203140101 11.12.2012 Zmena VZP, zmena predmetu podpory a dohoda o dopadoch kontroly VO na prijímateľa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail Faktúra došlá 11/2012 20.12.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2012. Počet faktúr celkom: 31    
Detail Zmluva Dotačná 1 6.11.2013 Zmena Čl. IV. a Čl. V. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 12/2012 7.1.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2012. Počet faktúr celkom: 36    
Detail Faktúra došlá 01/2013 14.2.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2013. Počet faktúr celkom: 17    
Detail Faktúra došlá 02/2013 5.3.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2013. Počet faktúr celkom: 27    
Detail Zmluva Iná ZmluveoNFP 8.3.2013 Príloha k Zmluve o NFP pre Projekt : ZŠ s MŠ Ľubotín zníženie energetickej náročnosti a... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail Zmluva Dotačná 5/§52/2013/NP V-2 14.3.2013 Úprava práv a povinností pri zabezpečovaní aktivačných činností ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská VO KC 21.9.2012 Verejné obstrávanie pre projekt : "Komunitné centrum Ľubotín" Orim-Tender, s. r. o   1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2013 9.4.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2013. Počet faktúr celkom: 29    
Detail Zmluva Dotačná 213-§51-2012 9.1.2013 Financovanie absolventa školy - Národný projekt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 1 9.4.2013 Zmena doby vykonávania absoventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 04/2013 3.5.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2013. Počet faktúr celkom: 23    
Detail Faktúra došlá 05/2013 6.6.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2013. Počet faktúr celkom: 29    
Detail Zmluva Iná 5-§52-2013-NP 19.6.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 06/2013 17.7.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2013. Počet faktúr celkom: 21    
Detail Faktúra došlá 07/2013 14.8.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2013. Počet faktúr celkom: 29    
Detail Zmluva Dotačná 19-§52a-2013-NP VAOTP SR-2 30.8.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 08/2013 16.9.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2013. Počet faktúr celkom: 22    
Detail Faktúra došlá 09/2013 4.10.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2013. Počet faktúr celkom: 25    
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies