Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 10/2019 21.2.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2019. Počet faktúr celkom: 38   17 642,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2019 21.2.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2019. Počet faktúr celkom: 28   13 186,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2019 21.2.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2019. Počet faktúr celkom: 34   28 342,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_20200001 14.2.2020 Dodávka informačného plagátu pre projekt: „Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s. r. o. 47320834  30,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09-01-2020 Zmluva o poskytnutí 14.2.2020 Externý manažment projektu: "Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne", Special Care & consulting, s.r.o. 36817147  9 500,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 08-01-2020 4.2.2020 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dotačná 05-01-2020 29.1.2020 Úprava podmienok, práv a povinností pri implementácii NP TSP II. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná 06-01-2020 29.1.2020 Podmienky poskytnutia príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 07-01-2020 29.1.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dotačná 04-01-2020 Dohoda č. 18-38-054 24.1.2020 Zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a poskytnutia finančného príspevku v rámci... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 07-11-2019 21.1.2020 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na r. 2019 na zabezpečenie úloh prevencie... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov   5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-01-2020 17.1.2020 Plnenie úloh technika a preventivára požiarnej ochrany a zaisťovanie BOZP zamestnancov. Štefan Gedra 33080615  210,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-01-2020 15.1.2020 Úprava podmienok, práv a povinností pri implementácii Národného projektu BOKKÚ. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 01-01-2020 10.1.2020 Stavebné práce: „Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín“ DANOVA SK, s.r.o. 47 427 761  25 296,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-12-2019 8.1.2020 Stavebné práce: „Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej osade Ľubotín – II. etapa“ SIMA plus Krompachy, s.r.o. 47426136  9 803,76 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 06-12-2019 7.1.2020 Úprava a zabezpečenia podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Nájomná 03-12-2019 27.12.2019 Prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie automatu na teplé nápoje. Ľuboš Šesták 52580458   
Detail Zmluva Iná 04-12-2019 23.12.2019 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - pozemku č. KN-C 755/128. Milan Šoltýs   600,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-12-2019 16.12.2019 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  444 490,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 01-12-2019 12.12.2019 Nájom nebytových priestorov. MAS "Horný Šariš Minčol" 42420245   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka