Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 10-12-2020 22.12.2020 Dodatok č. N20200108015D01 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ. Zmena čl. 4, bod 4.3 Zmluvy Implementačná agentúra MPSVaR SR 30 854 687   
Detail Zmluva Dotačná 11-12-2020 22.12.2020 Dodatok č. N20200124013 v rámci NP TSP II. Zmena čl. 5.4; 9.3 a 13.6. pôvodnej zmluvy. Implementačná agentúra MPSVaR SR 30 854 687   
Detail Zmluva Dodávateľská 12-12-2020 22.12.2020 Poskytovanie verejných služieb v oblasti telekomunikácií. Slovak Telekom, a. s.    
Detail Faktúra došlá 11/2020 21.12.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2020 Počet faktúr celkom: 37   100 128,61 EUR 
Detail Zmluva Iná 07-12-2020 17.12.2020 Zmluva o bežnom učte na dotácie. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Iná 05-12-2020 15.12.2020 Poskytnutie koncových zariadení (SIM karta) pre sčítanie obyvateľstva v r. 2021. Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dotačná 06-12-2020 15.12.2020 Podpora vytvárania pracovných miest v rámci projektu: Pracuj, zmeň svoj život. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 01-12-2020 8.12.2020 Zmluva o bežnom účte na dotácie pre projekt: "Miestne komunikácie v rómskej osade – obec... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Iná 06-11-2020 1.12.2020 Dobrovoľnícka činnosť pri celoplošnom testovaní ochorenia COVID 19 - I. kolo. Dobrovoľník/íčka - 9 osôb    
Detail Zmluva Iná 07-11-2020 1.12.2020 Dobrovoľnícka činnosť pri celoplošnom testovaní ochorenia COVID 19 - II. kolo. Dobrovoľník/íčka - 5 osôb    
Detail Zmluva Iná 08-11-2020 1.12.2020 Dobrovoľnícka činnosť pri celoplošnom testovaní ochorenia COVID 19 - III. kolo. Dobrovoľník/íčka - 4 osoby    
Detail Zmluva Úverová 02-11-2020 26.11.2020 Zmeny a doplnenie pôvodnej zmluvy o úvere. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Úverová 03-11-2020 26.11.2020 Zmeny a doplnenie pôvodnej zmluvy o úvere. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Úverová 04-11-2020 26.11.2020 Zmeny a doplnenie pôvodnej zmluvy o úvere. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 05-11-2020 26.11.2020 Spätné zmeny merateľných ukazovateľov ukončeného Projektu. Ministerstvo životného prostredia SR    
Detail Zmluva Úverová 01-11-2020 26.11.2020 Zmeny a doplnenie pôvodnej zmluvy o úvere. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Faktúra došlá 10/2020 18.11.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2020 Počet faktúr celkom: 27   236 751,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10-10-2020 18.11.2020 Rekonštrukcia budovy fitnes centra. Danova SK, s.r.o.   5 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 09-10-2020 29.10.2020 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287   
Detail Zmluva Iná 05_10_202 28.10.2020 Pristúpenie Obce Jarabina ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín. Obec Jarabina 00329932   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka