Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 05-11-2018 9.11.2018 Tribúna na futbalovom ihrisku v Ľubotíne. Šport Projekt s.r.o. 47 317 612  13 386,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-11-2018 8.11.2018 Dodávka elektriny do odberných miest špecifikovaných v Prílohe č. 1. Magna Energia a.s. 35743565   
Detail Zmluva Iná 03-11-2018 8.11.2018 Vykonávanie odbornej praxe žiačky strednej školy v Komunitnom centre Ľubotín. Spojená škola 42077150   
Detail Faktúra došlá 09/2018 8.11.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2018. Počet faktúr celkom: 23   7 665,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2018 8.11.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2018. Počet faktúr celkom: 36   182 355,81 EUR 
Detail Zmluva Iná 01-11-2018 7.11.2018 Pristúpenie Obce Chmeľnica ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín. Obec Chmeľnica 00329916   
Detail Zmluva Dotačná 02-10-2018 31.10.2018 Úprava práv a podmienok pri realizácii národného športového projektu výstavby,... Slovenský futbalový zväz 00687308  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 03-10-2018 31.10.2018 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu:... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  181 999,23 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-10-2018 15.10.2018 Úprava práv a povinností pri poskytnutí dotácie z fondu na projekt: "Zníženie energetickej... Environmentálny fond 30796491  165 645,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-09-2018 1.10.2018 Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania poistenia majetku a zodpovednosti za škody. Ing. Jozef Balkó 43401228  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 07-09-2018 1.10.2018 Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom,a.s. Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail Zmluva Dodávateľská 05-09-2018 26.9.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia a pre realizáciu stavby,... STAVARCH, s.r.o. 44405294  860,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-2018 19.9.2018 Nákup veľkokapacitných kontajnerov na zmesový komunálny odpad. SIMA plus Krompachy, s. r. o. 47426136  15 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-09-2018 19.9.2018 Realizácia stavebných prác v súlade s projektom: "Zapojenie osady Hliník do separovaného... DANOVA SK. s.r.o. 47427761  14 524,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2018 17.9.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2018 Počet faktúr celkom: 28   103 432,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2018 17.9.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2018 Počet faktúr celkom: 32   18 206,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2018 17.9.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2018 Počet faktúr celkom: 26   13 256,91 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-09-2018 12.9.2018 Zmena Zmluvy o NFP po ukončenej kontrole verejného obstarávania. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   247 939,10 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 29-08-2018 6.9.2018 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 26-08-2018 30.8.2018 Doplnenie poistenia majetku nadobudnutého v rámci projektu: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne... KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group