Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 02-08-2020 2.9.2020 Dotácia na projekt: Rekonštrukcia budovy športovo-relaxačného centra Ľubotín. Prešovský samosprávny kraj   4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2020 25.8.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2020 Počet faktúr celkom: 25   15 865,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-08-2020 5.8.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 43/2017 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Faktúra došlá 06/2020 20.7.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2020 Počet faktúr celkom: 22   411 196,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-06-2020 1.7.2020 Stavebné práce s názvom: „Trvalé dopravné značenie v obci Ľubotín práce“,... O.S.V.O. comp. a. s. Prešov 36 460 141  20 287,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2020 19.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2020 Počet faktúr celkom: 24   15 148,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2020 2.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2020. Počet faktúr celkom: 21   12 851,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2020 2.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2020. Počet faktúr celkom: 26   10 800,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2020 2.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2020. Počet faktúr celkom: 30   12 063,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2020 2.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2020. Počet faktúr celkom: 25   13 203,33 EUR 
Detail Zmluva Úverová 01-05-2020 26.5.2020 Zmena čl. 2 bod. 2.1 prílohy Špecifické podmienky ...;
Zmena prílohy Všeobecné obchodné...
Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Objednávka vyšlá SL_20200002 29.4.2020 Proces VO na obstaranie vybavenia v rámci projektu: Budovanie a modernizácia odborných učební... Miamar s.r.o 47611421  980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-04-2020 Dodatok č. 5 k Zmlu 27.4.2020 Aktualizácia Zmluvy o NFP s Prílohami a ich zosúladenie s platným znením Systému riadenia... Ministerstvo životného prostredia 42181810   
Detail Zmluva Dodávateľská 01_04_2020 22.4.2020 Zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe: „Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne". Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  4 512,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_20200003 30.3.2020 Stavebný dozor pre projekt: Budovanie o moderniz. odb. učební ZŠ s MŠ Ľubotín. Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  384,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_20200004 30.3.2020 Vyhotovenie informačného pútača a trvalej vysvetľujúcej tabule pre projekt: „Zvýšenie... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s. r. o. 47320834  84,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02_03_2020 16.3.2020 Doplnenie bodu 16. v článku čl. IV v znení: "Mandatár strpí výkon kontroly/auditu v... LEDAS, s. r. o. 35 886 609   
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2020 4.3.2020 01-03-2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z... NATUR-PACK, a. s.    
Detail Objednávka vyšlá 1/2020 21.2.2020 Prehľad vystavených objednávok za rok 2019 Počet objednávok celkom: 23   2 612,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2019 21.2.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2019. Počet faktúr celkom: 22   41 460,30 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka