Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 01-12-2016 12.12.2016 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: "Rozšírenie separovaného zberu v... LEDAS, s.r.o. 35886609  990,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 02-12-2016 12.12.2016 Otvorenie a vedenie bežného účtu na dotácie. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 04-11-2016 2.12.2016 Sublicencia na špecifický softvérový produkt "mOBEC verzia 2.0" MAPA Slovakia Digital, s. r. o. 45325600  930,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-11-2016 2.12.2016 Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail Zmluva Iná 10-07-2016 29.11.2016 Výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami CO vypožičiavateľa. Ministerstvo vnútra SR 00151866  12 732,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-11-2016 24.11.2016 Stavebné práce: "MŠ Ľubotín - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky ..." výmena... Slovdach, s. r. o.   18 537,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-10-2016 24.11.2016 Zmena bodu 4/ (cena) pôvodnej ZoD. UNI-DACH, s.r.o   250,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 11-07-2016 23.11.2016 Prenájom plôch na reklamné účely počas podujatia: "Kultúrne leto 2016". Elixír s.r.o. 31657427  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-2016 16.11.2016 Dodávateľský výkon kontroly detských ihrísk. Transportexpert 46893971   
Detail Faktúra došlá 10/2016 9.11.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2016. Počet faktúr celkom: 32   16 589,31 EUR 
Detail Zmluva Poistná 02-11-2016 9.11.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pri výkone dobrovoľníckych služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 05-10-2016 4.11.2016 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 04-10-2016 2.11.2016 Kúpna zmluva Martin Vargovčík   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-10-2016 26.10.2016 Prekrytie strechy fitnescentra. UNI-DACH, s.r.o 47530715  3 928,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 11-06-2016 20.10.2016 Prenájom nebytových priestorov na výchovno-vzdelávacie účely. Súkromná stredná odborná škola 42088381   
Detail Zmluva Nájomná 02-10-2016 18.10.2016 Prenájom nebytových priestorov v objekte zdravotného strediska. Peter Pružinský   680,76 EUR 
Detail Zmluva Iná 10-06-2016 17.10.2016 Umiestnenie a prevádzkovanie kontajnerov na zber použitého šatstva. Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  0,00  
Detail Faktúra došlá 04/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2016. Počet faktúr celkom: 27   11 095,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2016. Počet faktúr celkom: 31   16 273,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2016. Počet faktúr celkom: 31   25 788,13 EUR