Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Iná 01-10-2016 17.10.2016 Zmena článku č. 1 a č. 5. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska    
Detail Zmluva Iná 02-09-2016 4.10.2016 Dodávka jabĺk na bezodplatnú distribúciu obyvateľstvu. Ovocinárske družstvo BONUM    
Detail Zmluva Dotačná 01-09-2016 28.9.2016 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Knihy - univerzita nášho... Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-08-2016 13.9.2016 Dodatok č. 1 - dopĺňa čl. I., II. III. a V. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 07-05-2016 22.8.2016 Udelenie súhlasu - licencie podľa Autorského zákona na podujatie so živou hudbou. SOZA 00178454   
Detail Zmluva Dotačná 08-07-2016 11.8.2016 Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Kultúrne leto v Obci Ľubotín 2016" Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 09-07-2016 11.8.2016 Poskytnutie priestoru na umiestnenie reklamného bannera na podujatí Kultúrne leto 2016. O. S. V. O. comp, a. s. 34460141  100,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 07-07-2016 5.8.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  13,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08-06-2016 4.8.2016 Úprava práv a povinností pri nakladaní s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území... Brantner Poprad, s. r. o. 36444618   
Detail Zmluva Iná 03-07-2016 4.8.2016 Reklama firmy Slovdach na podujatí "Kultúrne leto 2016". Slovdach, s. r. o. 36 465 330  150,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 04-07-2016 4.8.2016 Prenajatie plochy k reklamným účelom na podujatí "Kultúrne leto 2016" Pesmenpol spol. s r. o. 36507881  150,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 05-07-2016 4.8.2016 Zmluva o prenajatí plochy k reklamným účelom Stavebniny Dušan Kolcun 34311386  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 06-07-2016 4.8.2016 Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu strechy ŠRC Ľubotín. Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09-06-2016 2.8.2016 Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi na území obce Ľubotín. INSA, s. r. o. 36024376   
Detail Zmluva Dodávateľská 02-07-2016 1.8.2016 Dodávka elektriny do odberných miest odberateľa špecifikovaných v Prílohe č. 1. Magna Energia, a. s. 35743565   
Detail Zmluva Poistná 07-04-2016 22.7.2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  8,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 08-04-2016 22.7.2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnania KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  8,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 07-06-2016 22.7.2016 Úprava práv a podmienok vykonávania aktivačnej činností formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 01-07-2016 22.7.2016 Úprava práv a povinností pri poskytovaní finančných prostriedkov na mentorovanie a prax. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Nájomná 06-06-2016 12.7.2016 Nájom nebytových priestorov na prevádzku denného stacionára. Spišská katolícka charita 35514221  439,25 EUR