Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva - dodatok 03/03/2021 16.3.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 43/2017 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-03-2021 5.3.2021 Zabezpečenie max. rezervovanej kapacity (MRK) pre odberné miesto žiadateľa. Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2021 2.3.2021 Nakladanie s komunálnym odpadom - šatstvom na území obce Ľubotín. Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  180,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 06-02-2021 25.2.2021 Prenájom nebytových priestorov na kancelárske účely. JP MANNSCHAFT, s. r. o 52731413   
Detail Zmluva Dodávateľská 04-02-2021 24.2.2021 Vypracovanie projektu stavby potrebného na realizáciu stavby: "Ľubotín - Kanalizácia - II.... Ing. Richard Soporský – projektová činnosť 30652952  9 060,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2021 16.2.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2021 Počet faktúr celkom: 25   9 951,19 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 03-02-2021 12.2.2021 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 02-02-2021 11.2.2021 Poskytovanie služieb v rámci mobilného odberového miesta (MOM). Ľubovnianska nemocnica, n. o. 37886851   
Detail Zmluva Dotačná 01-02-2021 8.2.2021 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  493 747,13 EUR 
Detail Zmluva Iná 05-01-2021 1.2.2021 Výpožička prebytočného hnuteľného majetku štátu (výpočtová technika) v správe MV SR: Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 04-01-2021 27.1.2021 Poskytnutie služieb počas skríningu COVID19 v dňoch 23. a 24.01.2021 LEHA, s.r.o. 36588393   
Detail Zmluva Dodávateľská 03_01_2021 26.1.2021 Dodávka umývačky riadu s príslušenstvom pre školskú jedáleň ZŠ s MŠ Ľubotín EUROGASTROP, s.r.o. 44137761  5 647,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2020 25.1.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2020 Počet faktúr celkom: 40   148 611,70 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-01-2021 22.1.2021 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Kniha pre každého". Fond na podporu umenia 42418933  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-01-2021 15.1.2021 Poskytnutie dotácie na vybavenie školskej jedálne základnej školy. Ministerstvo školsktva, vedy, výskumu a športu SR   5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-12-2020 5.1.2021 Didaktické pomôcky pre projekt: Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín. MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906  85 487,47 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-12-2020 5.1.2021 Technické a technologické vybavenie - IKT pre projekt: Budovanie a modernizácia odborných... MONASTER, s.r.o. 47454547  12 143,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-12-2020 5.1.2021 Interiérové vybavenie - nábytok pre projekt: Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s... NABIMEX, s.r.o. 36022331  23 950,80 EUR 
Detail Zmluva Iná 08-12-2020 22.12.2020 Služby v súvislosti s vydaním a používaním mandatného certifikátu. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42 156 424   
Detail Zmluva Iná 09-12-2020 22.12.2020 Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb na základe žiadosti Obec Ľubotín. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42 156 424   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka