Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 08-10-2020 23.10.2020 Pomoc v hmotnej núdzi. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 09/2020 16.10.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2020 Počet faktúr celkom: 29   578 997,88 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 06-10-2020 12.10.2020 Zmeny Zmluvy ... v zmysle Čl. I. Dodatku č. 1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156   
Detail Zmluva Iná 07-10-2020 12.10.2020 Návratná finančná výpomoc poskytovanej zákona č. 523-2004 Z.z Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  29 709,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 04-10-2020 6.10.2020 Zmena podmienok poskytovania elektronických služieb. Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail Zmluva Iná 03-10-2020 5.10.2020 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 01-10-2020 2.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 9/2016/SL-OKR/05183-9 Ministerstvo vnútra SR    
Detail Zmluva Poistná 02-10-2020 2.10.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Dodávateľská 09-09-2020 1.10.2020 Zmena podmienok poskytovania elektronických služieb. Slovak Telekom, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 10-09-2020 1.10.2020 Zmena podmienok poskytovania elektronických služieb. Slovak Telekom, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 11-09-2020 1.10.2020 Zmena podmienok poskytovania elektronických služieb. Slovak Telekom, a. s.    
Detail Zmluva Úverová 07-09-2020 23.9.2020 Termínovaný úver č. 1030-2020-UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Iná 08-09-2020 23.9.2020 Zmluva o bežnom účte - osobitnom účte na financovanie projektu prostredníctvom NFP z fondov... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 05-09-2020 21.9.2020 Poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii. doc. JUDR. Jozef Tekeli, Associates, s. r. o., advokátska kancelária 52651258   
Detail Zmluva - dodatok 06-09-2020 21.9.2020 Poskytovanie vybraných telekomunikačných služieb. Slovak Telekom, a. s.    
Detail Zmluva - dodatok 04-09-2020 18.9.2020 Poskytovanie telekomunikačných služieb prostredníctvom SIM karty a zariadenia. Slovak Telekom, a. s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-2020 17.9.2020 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov Obce Ľubotín. Partners BS, s. r. o. 52708152   
Detail Faktúra došlá 08/2020 17.9.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2020 Počet faktúr celkom: 20   219 118,53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-09-2020 7.9.2020 Dodatok č. 2 - doplnenia a opravy chýb v písaní, ktoré sa vyskytli v Dodatku č. 1. ARPROG, a. s. Poprad 36168335   
Detail Zmluva Nájomná 01-09-2020 4.9.2020 Prenájom nebytových priestorov na kancelárske účely. Welmont, s. r. o. 52323676   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka