Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 27-08-2018 30.8.2018 Stavebné práce na stavbe: "Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Ľubotíne". GB STAV KOŠICE, s. r. o. 48293750  174 363,16 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 28-08-2018 30.8.2018 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Nájomná 22-08-2018 27.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". Hric Milan - SHR   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23-08-2018 27.8.2018 Jednorázové účinkovanie na kultúrnom podujatí "Magnificat 2018" Anna Tomko Ferenčíková   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24-08-2018 27.8.2018 Jednorázové účinkovanie na kultúrnom podujatí "Magnificat 2018" Dávid Šablatúra   198,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25-08-2018 27.8.2018 Jednorázové účinkovanie na kultúrnom podujatí "Magnificat 2018" Umelecké centrum F6   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 18-08-2018 17.8.2018 Poskytnutie dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017. Prešovský samosprávny kraj   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 19-08-2018 17.8.2018 Otvorenie a vedenie bežného účtu vo VÚB na realizáciu projektu "ČOV a kanalizácia I. a... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Iná 20-08-2018 17.8.2018 Otvorenie a vedenie bežného účtu vo VÚB pre potreby realizácie projektu: "Zníženie... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Nájomná 21-08-2018 17.8.2018 Nájom plôch na propagáciu nájomcu. Prefa Orlov, s.r.o.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 17-08-2018 15.8.2018 Skončenie nájmu nebytových priestorov na prevádzku denného stacionára. Spišská katolícka charita    
Detail Zmluva Nájomná 06-08-2018 14.8.2018 Zabezpečenie priestoru na propagáciu firmy nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". O.S.V.O. comp. a. s. Prešov   150,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 07-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu objednávateľa na podujatí: "Kultúrne leto 2018". KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Nájomná 08-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu objednávateľa na podujatí: "Kultúrne leto 2018". Stavebniny - Dušan Kolcun   50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 09-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". MUDr. Žembová Anna   50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 10-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". Alica Vačáková - Elektro-Alica   40,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 11-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". ELIXÍR, s.r.o.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 12-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". KL - CONSTRUCT, s.r.o.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 13-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa   50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 14-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". LASACHI, s.r.o.   100,00 EUR