Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Iná 02-03-2017 7.3.2017 Otvorenie bežného účtu na dotácie. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Iná 03-02-2017 7.3.2017 Dodávka pitnej vody pre odberateľa za stanovenú odplatu. Anna Plavčanová    
Detail Zmluva - dodatok 04-02-2017 7.3.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 05-05-2015 Ministerstvo vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2017 Zmluva o dielo 2.3.2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Vodovod Ľubotín – osada Hliník. Ing. Richard Soporský 30652952  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2016 21.2.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016. Počet faktúr celkom: 30   12 340,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2016 21.2.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2016. Počet faktúr celkom: 44   40 755,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-02-2017 17.2.2017 Služby externého riadenia projektu: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín" Euroleader Consulting, s.r.o. 47878452  4 806,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-01-2017 17.2.2017 Realizácia stavby: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín". BD Plus s.r.o. 45633681  49 945,90 EUR 
Detail Zmluva Poistná 06-01-2017 6.2.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pri výkone menších obecných služieb pre obec. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-01-2017 31.1.2017 Dodávka pitnej vody pre odberateľa za stanovenú odplatu. Peter Polakevič    
Detail Zmluva Dotačná 03-01-2017 31.1.2017 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 04-01-2017 31.1.2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík telekomunikačných služieb Slovak Telekom a. s.    
Detail Zmluva Nájomná 09-12-2016 13.1.2017 Prenájom nebytových priestorov. Elixír s.r.o.    
Detail Zmluva Nájomná 08-12-2016 10.1.2017 Zmeny čl. I. a IV. pôvodnej zmluvy Spišská katolícka charita    
Detail Zmluva Dotačná 06-12-2016 9.1.2017 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  221 094,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07-12-2016 4.1.2017 Dodávka pitnej vody pre Slovenskú poštu - pracovisko Ľubotín. Slovenská pošta, a. s. 36631124   
Detail Zmluva Dodávateľská 1-1-2017 2.1.2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: "Zvýšenie kapacity materskej školy v... STAVARCH, s.r.o. 44405294  7 850,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-12-2016 29.12.2016 Služby spočívajúce vo výkone zimnej údržby na miestnych komunikáciách a verejných... Michal Šima 35399716   
Detail Zmluva Nájomná 05-12-2016 29.12.2016 Prenájom nebytových priestorov na prevádzku pizzerie. Vladimír Gergelčík    
Detail Zmluva Dodávateľská 03/12/2016 23.12.2016 Overenie /audit/ individuálnej účtovnej závierky obce za účtovné obdobie kalendárneho... Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 31290205  1 400,00 EUR