Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 01-05-2017 23.6.2017 Stavebný dozor počas realizácie stavby "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín" Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  594,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-11-2017 14.11.2017 Výkon stavebného dozoru pre projekt: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník". Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   1 224,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07-12-2017 28.12.2017 Zmena Čl. V. bod 5.3. - splatnosť faktúry. Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX    
Detail Zmluva Dodávateľská 8-11-2019 9.12.2019 Činnosť stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona na stavbe: ČOV a Kanalizácia Ľubotín... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  27 780,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_20200003 30.3.2020 Stavebný dozor pre projekt: Budovanie o moderniz. odb. učební ZŠ s MŠ Ľubotín. Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  384,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01_04_2020 22.4.2020 Zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe: „Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne". Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  4 512,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-12-2021 17.1.2022 Stavebný dozor na stavbe: Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník. Ing. Jaroslav Kolodzej- KOLWEX 10770879  7 020,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-7-2015 10.7.2015 Stavebný dozor pre projekt: "Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  4 536,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11-08-2015 11.11.2015 Stavebný dozor na stavbe: "Komunitné centrum v Ľubotíne" Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   984,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09-07-2018 30.7.2018 Stavebný dozor na zákazke: Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   3 360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-09-2018 1.10.2018 Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania poistenia majetku a zodpovednosti za škody. Ing. Jozef Balkó 43401228  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2012.02.IČ 23.2.2012 Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe „Ochrana pred povodňami v obci Ľubotín“.
Ing. Karol Vielkievič – INKA 10678956  11 928,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021002 18.3.2021 Vyhotovenie PD - Cykloturistický chodník, Ľubotín - I. etapa Ing. Medoň Marek 41781546  1 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/12/2016 23.12.2016 Overenie /audit/ individuálnej účtovnej závierky obce za účtovné obdobie kalendárneho... Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 31290205  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 06-12-2017 22.12.2017 Zmena predmetu a ceny pôvodnej zmluvy. Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 31290205  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 3-07-2014 23.7.2014 Uskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. Ing. Pavel Peschl   368,40 EUR 
Detail Zmluva - dodatok č. 1 - PD 27.1.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 2010-1201 je podmienenný zmeneou sadzby DPH z 19% na 20%. Ing. Richard Soporský 30652952  22 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014-08-01 18.8.2014 Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby: "ZŠ s MŠ Ľubotín - prístavba objektov pre... Ing. Richard Soporský 30652952  3 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-03-2016 23.3.2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "ČOV Ľubotín". Ing. Richard Soporský   21 480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-03-2016 23.3.2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "Kanalizácia Ľubotín" Ing. Richard Soporský   18 960,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka