Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 11-08-2015 11.11.2015 Stavebný dozor na stavbe: "Komunitné centrum v Ľubotíne" Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   984,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09-07-2018 30.7.2018 Stavebný dozor na zákazke: Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   3 360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-09-2018 1.10.2018 Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania poistenia majetku a zodpovednosti za škody. Ing. Jozef Balkó 43401228  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2012.02.IČ 23.2.2012 Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe „Ochrana pred povodňami v obci Ľubotín“.
Ing. Karol Vielkievič – INKA 10678956  11 928,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021002 18.3.2021 Vyhotovenie PD - Cykloturistický chodník, Ľubotín - I. etapa Ing. Medoň Marek 41781546  1 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/12/2016 23.12.2016 Overenie /audit/ individuálnej účtovnej závierky obce za účtovné obdobie kalendárneho... Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 31290205  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 06-12-2017 22.12.2017 Zmena predmetu a ceny pôvodnej zmluvy. Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 31290205  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 3-07-2014 23.7.2014 Uskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. Ing. Pavel Peschl   368,40 EUR 
Detail Zmluva - dodatok č. 1 - PD 27.1.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 2010-1201 je podmienenný zmeneou sadzby DPH z 19% na 20%. Ing. Richard Soporský 30652952  22 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014-08-01 18.8.2014 Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby: "ZŠ s MŠ Ľubotín - prístavba objektov pre... Ing. Richard Soporský 30652952  3 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-03-2016 23.3.2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "ČOV Ľubotín". Ing. Richard Soporský   21 480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-03-2016 23.3.2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "Kanalizácia Ľubotín" Ing. Richard Soporský   18 960,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2017 Zmluva o dielo 2.3.2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Vodovod Ľubotín – osada Hliník. Ing. Richard Soporský 30652952  1 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-02-2021 24.2.2021 Vypracovanie projektu stavby potrebného na realizáciu stavby: "Ľubotín - Kanalizácia - II.... Ing. Richard Soporský – projektová činnosť 30652952  9 060,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2013 26.7.2013 Zmluva o dielo č. 2-2013 vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP a RS v projekte... Ing. Tibor Mitura, MIKO - projekčná kancelária s.r.o. 44225539  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09-06-2016 2.8.2016 Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi na území obce Ľubotín. INSA, s. r. o. 36024376   
Detail Zmluva Nájomná 34-RO-2021 23.3.2022 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. Irena Siváková    
Detail Zmluva Nájomná 52-RO-2021 23.3.2022 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. Ivan Dunka    
Detail Zmluva Nájomná 39-RO-2021 23.3.2022 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. Iveta Dunková    
Detail Zmluva Nájomná 58-RO-2021 23.3.2022 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. Iveta Rajzová    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka