Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná 05-05-2016 1.6.2016 Dodávka cisterny na prepravu úžitkovej vody. Ján Ščišľak   600,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 06-02-2021 25.2.2021 Prenájom nebytových priestorov na kancelárske účely. JP MANNSCHAFT, s. r. o 52731413   
Detail Zmluva Dodávateľská 01/11/2012 12.2.2013 Projektová dokumentácia stavby „Komunitné centrum v Ľubotíne“
JS Projekt - Ing. Soporská Jana 44317743  7 260,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-05-2016 21.6.2016 Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín". KaPe Invest s.r.o. 48249301  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10-07-2017 13.10.2017 Vypracovanie ŽoNFP v rámci projektu: "Zapojenie osady Hliník do separovaného zberu v obci... KaPe Invest s.r.o.   1 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-08-2018 1.8.2018 Jednorazové účinkovanie na kultúrnom podujatí konanom dňa 29.7.2018 v Ľubotíne. Kiseláková Veronika   120,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 12-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". KL - CONSTRUCT, s.r.o.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 06-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. KL-CONSTRUCT, s.r.o.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07-07-2018 30.7.2018 Spoločné verejné obstarávanie dodávok elektrickej energie. Komunál - Servis, s. r. o. 51115026  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08-07-2018 30.7.2018 Spoločné verejné obstarávanie dodávok plynu. Komunál - Servis, s. r. o.   180,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 6105102911 4.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  32,50 EUR 
Detail Zmluva Poistná 6105102111 4.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  6,64 EUR 
Detail Zmluva Poistná 6105102011 4.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  19,50 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 6105101911 4.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  19,50 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 6105147212 2.4.2012 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  16,25 EUR 
Detail Zmluva Poistná č. 3331192728 30.5.2012 Poistná zmluva pre skupinové poistenie osôb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  59,34 EUR 
Detail Zmluva Poistná 4419001615 7.8.2012 Poistenie objektu zdravotného strediska. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 6105128013 18.3.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti pre obec. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 6105128113 20.3.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 6105128413 19.6.2013 Úrazové poistenie počas aktivačnej činnosti. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  32,50 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka