Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 5-8-2015 5.8.2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka gastro vybavenia. EuroDot s.r.o. 45501939  3 109,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 155 19.12.2014 Technické vybavenie kuchyne (v Polyfunkčnom dome). EUROGASTROP, s.r.o. 44137761  23 802,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03_01_2021 26.1.2021 Dodávka umývačky riadu s príslušenstvom pre školskú jedáleň ZŠ s MŠ Ľubotín EUROGASTROP, s.r.o. 44137761  5 647,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 03-09-2019 6.9.2019 Nájom nebytových priestorov na kancelárske účely. EUROING, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-02-2017 17.2.2017 Služby externého riadenia projektu: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín" Euroleader Consulting, s.r.o. 47878452  4 806,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá MA_20190011 25.11.2019 Dodávka veľkoplošného pútača a stálej tabule pre projekt: "ČOV a kanalizácia Ľubotín I.... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. 47320834  963,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá MA/20180014 28.11.2018 Vyhotovenie a dodávka 1 ks stáleho informačného plagátu na zabezpečenie trvalej publicity... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o   24,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_20200001 14.2.2020 Dodávka informačného plagátu pre projekt: „Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s. r. o. 47320834  30,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_20200004 30.3.2020 Vyhotovenie informačného pútača a trvalej vysvetľujúcej tabule pre projekt: „Zvýšenie... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s. r. o. 47320834  84,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01-03-2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o. 45513414   885,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 02_03_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   998,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 03_03_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   735,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01_04_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   377,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021003 12.4.2021 Vypracovanie PD pre projekt - Sociálno-relaxačné zariadenie na futbalovom ihrisku v Ľubotíne. Fedorková Marianna, Ing. 48295795  4 900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021004 29.3.2021 Vypracovanie PD: Vonkajšie prípojky k sociálno-relaxačnému zariadeniu na futbalovom ihrisku v... Fedorková Marianna, Ing. 48295795  1 900,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná č. 01-nz-2012 27.6.2012 Prenájom pozemku vo vlastníctve obce právnickej osobe. Firmont s. r. o. 36729973   
Detail Zmluva Dodávateľská 04-08-2018 1.8.2018 Jednorazové účinkovanie na kultúrnom podujatí konanom dňa 29.7.2018 v Ľubotíne. Folklórny súbor Kalina z Plavča 42381819  80,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-09-2016 28.9.2016 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Knihy - univerzita nášho... Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 12-07-2017 26.10.2017 Poskytnutie finančných prostriedkov na akvizíciu knižničného fondu. Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 13-07-2017 26.10.2017 Poskytnutie finančných prostriedkov na skvalitnenie interiérového vybavenia pre používateľov... Fond na podporu umenia   1 500,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka