Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 04-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. EKOS, a. s., Stará Ľubovňa   50,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 01-08-2021 12.8.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1028 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO - doplnenie zoznamu... EKOS, spol s r. o. Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 04-05-2018 15.5.2018 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a jedlých olejov. EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Nájomná 13-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa   50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 11-07-2016 23.11.2016 Prenájom plôch na reklamné účely počas podujatia: "Kultúrne leto 2016". Elixír s.r.o. 31657427  200,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 09-12-2016 13.1.2017 Prenájom nebytových priestorov. Elixír s.r.o.    
Detail Zmluva Nájomná 09-07-2017 24.8.2017 Prenájom plochy k reklamným účelom. Elixír s.r.o.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 11-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". ELIXÍR, s.r.o.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 03-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. ELIXÍR, s.r.o.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 28-RO-2021 23.3.2022 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. Emil Žemba    
Detail Zmluva Nájomná 69-RO-2021 23.3.2022 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. Emil Žemba    
Detail Zmluva Nájomná 26-RO-2021 23.3.2022 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. Emília Žembová    
Detail Zmluva Dotačná 01-10-2018 15.10.2018 Úprava práv a povinností pri poskytnutí dotácie z fondu na projekt: "Zníženie energetickej... Environmentálny fond 30796491  165 645,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5-8-2015 5.8.2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka gastro vybavenia. EuroDot s.r.o. 45501939  3 109,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 155 19.12.2014 Technické vybavenie kuchyne (v Polyfunkčnom dome). EUROGASTROP, s.r.o. 44137761  23 802,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03_01_2021 26.1.2021 Dodávka umývačky riadu s príslušenstvom pre školskú jedáleň ZŠ s MŠ Ľubotín EUROGASTROP, s.r.o. 44137761  5 647,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 03-09-2019 6.9.2019 Nájom nebytových priestorov na kancelárske účely. EUROING, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-02-2017 17.2.2017 Služby externého riadenia projektu: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín" Euroleader Consulting, s.r.o. 47878452  4 806,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá MA_20190011 25.11.2019 Dodávka veľkoplošného pútača a stálej tabule pre projekt: "ČOV a kanalizácia Ľubotín I.... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. 47320834  963,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá MA/20180014 28.11.2018 Vyhotovenie a dodávka 1 ks stáleho informačného plagátu na zabezpečenie trvalej publicity... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o   24,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka