Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 09/2012 28.9.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2012. Počet faktúr celkom: 20    
Detail Faktúra došlá 10/2012 5.11.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2012. Počet faktúr celkom: 20    
Detail Faktúra došlá 11/2012 20.12.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2012. Počet faktúr celkom: 31    
Detail Faktúra došlá 12/2012 7.1.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2012. Počet faktúr celkom: 36    
Detail Faktúra došlá 01/2013 14.2.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2013. Počet faktúr celkom: 17    
Detail Faktúra došlá 02/2013 5.3.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2013. Počet faktúr celkom: 27    
Detail Faktúra došlá 03/2013 9.4.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2013. Počet faktúr celkom: 29    
Detail Faktúra došlá 04/2013 3.5.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2013. Počet faktúr celkom: 23    
Detail Faktúra došlá 05/2013 6.6.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2013. Počet faktúr celkom: 29    
Detail Faktúra došlá 06/2013 17.7.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2013. Počet faktúr celkom: 21    
Detail Faktúra došlá 07/2013 14.8.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2013. Počet faktúr celkom: 29    
Detail Faktúra došlá 08/2013 16.9.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2013. Počet faktúr celkom: 22    
Detail Faktúra došlá 09/2013 4.10.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2013. Počet faktúr celkom: 25    
Detail Faktúra došlá 10/2013 12.11.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2013. Počet faktúr celkom: 32    
Detail Faktúra došlá 11/2013 16.12.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2013. Počet faktúr celkom: 22    
Detail Faktúra došlá 12/2013 7.2.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2013. Počet faktúr celkom: 39    
Detail Faktúra došlá 01/2014 4.3.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2014. Počet faktúr celkom: 18    
Detail Faktúra došlá 02/2014 5.3.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2014. Počet faktúr celkom: 25    
Detail Faktúra došlá 03/2014 7.4.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2014. Počet faktúr celkom: 26    
Detail Faktúra došlá 04/2014 5.5.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2014. Počet faktúr celkom: 30