Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 05/2014 6.6.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2014. Počet faktúr celkom: 28    
Detail Faktúra došlá 06/2014 7.7.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2014. Počet faktúr celkom: 31    
Detail Faktúra došlá 07/2014 12.8.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2014. Počet faktúr celkom: 32    
Detail Faktúra došlá 08/2014 18.9.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2014. Počet faktúr celkom: 33    
Detail Faktúra došlá 09/2014 20.10.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2014. Počet faktúr celkom: 31    
Detail Faktúra došlá 10/2014 20.11.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2014. Počet faktúr celkom: 30    
Detail Faktúra došlá 11/2014 12.12.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2014. Počet faktúr celkom: 37    
Detail Faktúra došlá 12/2014 19.1.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2014. Počet faktúr celkom: 62    
Detail Faktúra došlá 01/2015 23.3.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2015. Počet faktúr celkom: 13   3 125,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2015 23.3.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2015. Počet faktúr celkom: 26   204 152,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2015 17.4.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2015. Počet faktúr celkom: 24   7 698,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2015 3.6.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2015. Počet faktúr celkom: 20   9 717,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2015 15.6.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2015. Počet faktúr celkom: 28   112 865,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2015 2.10.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2015. Počet faktúr celkom: 40   136 343,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2015 2.10.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2015. Počet faktúr celkom: 23   11 950,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2015 2.10.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2015. Počet faktúr celkom: 24   12 898,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2015 11.11.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2015. Počet faktúr celkom: 18   25 183,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2015 11.11.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2015. Počet faktúr celkom: 40   796 999,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2015 9.6.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2015. Počet faktúr celkom: 25   47 954,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2015 9.6.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2015. Počet faktúr celkom: 78   185 626,53 EUR