Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 01/2016 9.6.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2016. Počet faktúr celkom: 17   4 168,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2016 9.6.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2016. Počet faktúr celkom: 20   9 298,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2016 9.6.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2016. Počet faktúr celkom: 30   19 425,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2016. Počet faktúr celkom: 27   11 095,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2016. Počet faktúr celkom: 31   16 273,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2016. Počet faktúr celkom: 31   25 788,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2016. Počet faktúr celkom: 23   22 068,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2016. Počet faktúr celkom: 24    
Detail Faktúra došlá 09/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2016. Počet faktúr celkom: 22   11 194,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2016 9.11.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2016. Počet faktúr celkom: 32   16 589,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2016 21.2.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016. Počet faktúr celkom: 30   12 340,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2016 21.2.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2016. Počet faktúr celkom: 44   40 755,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2017 16.3.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2017. Počet faktúr celkom: 11   11 160,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2017 16.3.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2017. Počet faktúr celkom: 18   9 643,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2017 12.5.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2017. Počet faktúr celkom: 41   27 582,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2017 12.5.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2017. Počet faktúr celkom: 22   12 172,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/217 13.9.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2017. Počet faktúr celkom: 26   23 117,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2017 13.9.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2017. Počet faktúr celkom: 25   9 630,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2017 13.9.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2017. Počet faktúr celkom: 38   76 829,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2017 14.11.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2017 Počet faktúr celkom: 33   11 705,68 EUR