Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Iná 04-06-2017 26.9.2017 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom. Ing. Ján Knapík    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-09-2017 20.9.2017 Účinkovanie na kultúrnom podujatí "MAGNIFICAT 2017". Matúš Plavnický   300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/217 13.9.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2017. Počet faktúr celkom: 26   23 117,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2017 13.9.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2017. Počet faktúr celkom: 25   9 630,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2017 13.9.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2017. Počet faktúr celkom: 38   76 829,45 EUR 
Detail Zmluva Poistná 07-08-2017 11.9.2017 Úrazové poistenie 20 osôb. UNIQA, poisťovňa a. s.   7,41 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-08-2017 4.9.2017 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri poskytnutí NFP na... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  105 990,27 EUR 
Detail Zmluva Poistná 06-08-2017 30.8.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Nájomná 09-07-2017 24.8.2017 Prenájom plochy k reklamným účelom. Elixír s.r.o.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 04-08-2017 22.8.2017 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou malých obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 08-06-2017 22.8.2017 Udelenie súhlasu - licencie Používateľovi podľa § 19 ods. 4 písm. f) Autorského zákona. SOZA    
Detail Zmluva Iná 01-08-2017 21.8.2017 Transformácia pôvodnej Zmluvy o bežnom účte (č. 02-12-2016) a vedenie bežného účtu pre... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Iná 07-06-2017 21.8.2017 Otvorenie a vedenie bežného účtu v súvislosti s dotáciami zo štátneho rozpočtu. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Iná 02-08-2017 21.8.2017 Transformácia pôvodnej Zmluvy o bežnom účte (č. 07/06/201) vedenie bežného účtu pre... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Úverová 03-08-2017 21.8.2017 Poskytnutie úveru na spolufinancovanie nákladov projektu: Rozšírenie separovaného zberu ... a... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Nájomná 09-06-2017 16.8.2017 Prenájom časti parcely o výmere 66 m2: Milk Agro, s.r.o. 17147786   
Detail Zmluva Nájomná 06-07-2017 11.8.2017 Prenájom reklamnej plochy. Stavebniny Dušan Kolcun   50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 07-07-2017 11.8.2017 Prenájom plochy na umiestnenie reklamného bannera. O. S. V. O. comp, a. s.   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 08-07-2017 11.8.2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Prešovský samosprávny kraj   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 04-07-2017 3.8.2017 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group