Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná 05-09-2021 27.9.2021 Príkazná zmluva č.40-VO-01-2021-EL-KSVO - príležitostné VO - elektrická energia. Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš    
Detail Zmluva Iná 06-09-2021 27.9.2021 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a zverenie ďalšieho majetku do správy. Slovenská správa ciest    
Detail Zmluva Dodávateľská 07-09-2021 27.9.2021 Úlohy technika požiarnej ochrany. Marek Gedra    
Detail Zmluva Dotačná 02-09-2021 9.9.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí FP č. IROP-CLLD-P788-512-003-001 zo dňa 29.7.2021 - po... MAS „Horný Šariš – Minčol“   21 508,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01_09_2021 6.9.2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Ľubotín. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968  12 480,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 03-08-2021 30.8.2021 Podpora zamestnanosti -Aktivita č. A1 Podpora ZUoZ ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá FD - 06_2021 24.8.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2021 Počet faktúr celkom: 38   564 566,78 EUR 
Detail Faktúra došlá FD - 07_2021 24.8.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2021 Počet faktúr celkom: 28   18 682,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FV - 006_2021 24.8.2021 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac jún 2021 Počet faktúr celkom: 17   12 269,81 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FV - 007_2021 24.8.2021 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac júl 2021 Počet faktúr celkom: 34   5 430,53 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 01-08-2021 12.8.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1028 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO - doplnenie zoznamu... EKOS, spol s r. o. Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva - dodatok 02-08-2021 12.8.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb. Slovak Telekom, a. s.    
Detail Zmluva Dotačná 04-07-2021 29.7.2021 Dodatok č. 2 - zmeny po ukončení procesov verejného obstarávania. Prešovský samosprávny kraj    
Detail Zmluva Dotačná 05-07-2021 29.7.2021 Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS na... MAS „Horný Šariš – Minčol“ 42 420 245  21 508,92 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-07-2021 21.7.2021 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva 03-07-2021 21.7.2021 Dodatok č. 5 - zmena sídla člena (COLAS) skupiny dodávateľov. Združenie Ľubotín ARPROG-ISK    
Detail Zmluva 01-07-2021 7.7.2021 Dodatok č. 2 - zmena čl. IV. bod 1 a čl. VI. bod 1. MAGNA ENERGIA a.s.    
Detail Zmluva Dotačná 01-06-2021 25.6.2021 Dodatok č. N20200108015D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu BOKKÚ. Implementačná agentúra MPSVaR SR    
Detail Faktúra došlá FD - 05_2021 22.6.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2021 Počet faktúr celkom: 22   11 439,58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021006 8.6.2021 Stavebné práce na výstavbe ciest pre predmet zákazky: "Zriadenie a obnova komunikácií v obci... COLAS Slovakia, a.s. 31651402  15 661,80 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka