Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 01/2018 26.2.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2018 Počet faktúr celkom: 32   8 784,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01/2018 26.2.2018 Prehľad vystavených objednávok za rok 2017 Počet objednávok celkom: 47   4 706,19 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 04-02-2018 21.2.2018 Zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe financovanej zo zdrojov európskej únie ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 03-01-2018 13.2.2018 Aktualizácia zmluvy a Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy ... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dotačná 10-12-2017 7.2.2018 Poskytnutie dotácie pre projekt: "Dobudovanie tech. vybavenosti v róm. osade Ľubotín. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  7 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-02-2018 5.2.2018 Aktivácia a poskytovanie programu služieb pre SIM kartu s t.č. 0907978493. Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail Zmluva Poistná 06-01-2018 5.2.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas AČ. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 07-01-2018 5.2.2018 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 09-01-2018 5.2.2018 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 08-01-2018 5.2.2018 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Dodávateľská 02-02-2018 2.2.2018 Do záhlavia Zmluvy sa dopĺňajú ekonomické údaje dodávateľa. SIMA plus Krompachy, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-02-2018 1.2.2018 Doplnenie čl. VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody, bod 6.19.3. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dotačná 04-01-2018 31.1.2018 Úprava práv a podmienok vykonávania aktivačných činnosti formou malých obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 05-01-2018 31.1.2018 Úprava práv a povinností pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Objednávka vyšlá MA/20180001 29.1.2018 Dodanie informačnej tabule pre projekt: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník" Vladimír Gladiš - Globus 374466933  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-01-2018 17.1.2018 V Čl. 1 bod 1.1.3. sa mení adresa komunitného centra. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-01-2018 12.1.2018 Zmeny v Prílohe č. 1. Magna Energia, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 08-12-2017 4.1.2018 Technika pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - traktor, hydraulická... Marián Šupa 11906022  101 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09-12-2017 4.1.2018 Sklolaminátový kontajner na Bio odpad (47ks) a kontajner vaňový 7 m3 (6ks). SIMA plus Krompachy, s.r.o. 47426136  49 338,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07-10-2017 4.1.2018 Zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vo vlastníctve Obce Ľubotín. Michal Šima