Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 03-09-2019 6.9.2019 Nájom nebytových priestorov na kancelárske účely. EUROING, s.r.o.    
Detail Zmluva Dotačná 04-09-2019 6.9.2019 Zmena čl. IV., bod 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva - dodatok 17-08-2019 3.9.2019 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160128038. Zmena identifikačných údajov zmluvných strán. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 15-08-2019 3.9.2019 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 16-08-2019 3.9.2019 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 11-08-2019 26.8.2019 Poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR, na podporu soc. a kult. potrieb a riešenia mimoriadne... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   9 000,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 12-08-2019 26.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom nájomcu. Marián Firment - FIRMONT   100,00 EUR 
Detail Zmluva 13-08-2019 26.8.2019 Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt: "S dobrou knihou rýchle beží čas" Fond na podporu umenia   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 14-08-2019 26.8.2019 Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu: "Zapojenie osady Hliník do separovaného zberu... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dodávateľská 10-08-2019 19.8.2019 Zmeny v č. 1.,2., a 3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail Zmluva Nájomná 02-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. DENTAL desing spol. s r. o.   50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 03-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. ELIXÍR, s.r.o.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 04-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. EKOS, a. s., Stará Ľubovňa   50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 05-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. Prefa Orlov   100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 06-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. KL-CONSTRUCT, s.r.o.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 07-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. Moner, s.r.o.   150,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 08-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. LASACHI, s.r.o.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 09-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-08-2019 2.8.2019 Zmena čl. 1 Zmluvy, ods. 1.1. bod 1.1.1. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Iná 09-07-2019 1.8.2019 Dodávka pitnej vody verejného vodovodu. Marian Semenďak    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka