Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 09-07-2018 30.7.2018 Stavebný dozor na zákazke: Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   3 360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/07/2018 18.7.2018 Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy OÚ v Ľubotíne ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   227 997,94 EUR 
Detail Zmluva Iná 05/07/2018 18.7.2018 Správa majetku - Areál futbalového ihriska Telovýchovná jednota Sokol Ľubotín 42081939   
Detail Zmluva 04/07/2018 6.7.2018 Zmluva ospracovaní osobných údajov sprostredkovateľom Naj, s.r.o.    
Detail Zmluva 03/07/2018 6.7.2018 Zmluva o poskytovaní služieb Naj, s.r.o.    
Detail Zmluva Dotačná 01-07-2018 3.7.2018 Dodatok k Zmluve o spolupráci 02-02-2016 Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 02-07-2018 3.7.2018 Úprava podmienok o poskytnutí NFP na projekt: Zapojenie osady Hliník do separovaného zberu v... Ministerstvo vnútra SR   27 600,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 05-06-2018 27.6.2018 Prenájom nebytových priestorov na administratívne účely. MAS Horný Šariš - Minčol 42420245   
Detail Faktúra došlá 02/2018 19.6.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2018 Počet faktúr celkom: 33   163 254,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2018 19.6.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2018 Počet faktúr celkom: 25   11 816,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2018 19.6.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2018 Počet faktúr celkom: 39   19 599,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2018 19.6.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2018 Počet faktúr celkom: 28   9 475,44 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-06-2018 7.6.2018 V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa mení odsek 3.1. Menia sa aj prílohy č. 3 a č. 5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Poistná 03-06-2018 5.6.2018 Úrazové poistenie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 04-06-2018 5.6.2018 Úrazové poistenie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dotačná 01-06-2018 4.6.2018 Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50j zák. č. 5/2004 o službách zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   6 218,40 EUR 
Detail Zmluva Iná 09-05-2018 21.5.2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Iná 10-05-2018 21.5.2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Iná 11-05-2018 21.5.2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Iná 08-05-2018 18.5.2018 Otvorenie a vedenie bežného účtu vo VÚB. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155