Aktuality

Aktuality

30.4.2020

S dobrou knihou rýchle beží čas

Obec Ľubotín zrealizovala v roku 2019 za podpory Fondu na podporu umenia projekt pod názvom "S dobrou knihou rýchle beží čas" v rámci ktorého zakúpila nové knižničné jednotky pre Obecnú knižnicu v Ľubotíne.


9.4.2020

Budovanie obecnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

Začínajú sa prípravné práce na realizáciu projektu obecnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.


13.3.2020

Rozhodnutie HH SR karantena

Rozhodnutie Hlavného hygienika Slovenskej republiky o nariadení opatrení na prechádzanie šírenia prenosného ochorenia - koronavírusu.


13.3.2020

Zápis detí do školy

O Z N Á M E N I E
o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2020 / 2021
Fašiangy 2020
15.1.2020

Fašiangy 20203.12.2019

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.


  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
Nastavenia cookies