Aktuality

Aktuality

Obecný ples
3.1.2018

Obecný ples
11.9.2017

Magnificat 2017 - pozvanie

Obec Ľubotín a farnosť Ľubotín pozývajú priaznivcov duchovnej piesne na vystúpenia chrámových zborov.


28.8.2017

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník"


KULTÚRNE LETO 2017
20.7.2017

KULTÚRNE LETO 2017

XXIII. ROČNÍK
KULTÚRNE LETO
„Letný festival kultúry prihraničných regiónov”
SPOJENÉ S KAMPAŇOU: „NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE“


8.6.2017

Metodický seminár pre učiteľov základných škôl

Na základe požiadavky učiteľov základných škôl v pôsobnosti Spoločného školského úradu Ľubotín (SŠÚ) sa dňa 8. júna 2017 v Ľubotíne uskutočnil metodický seminár na tému: "Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov základnej školy".
Seminára sa zúčastnilo 35 pedagógov zo základných škôl v pôsobnosti SŠÚ Ľubotín.
Organizačne a lektorsky seminár pripravil SŠÚ, v spolupráci s Regionálnym pracoviskom Metodicko-pedagogického centra Prešov.


14.4.2017

Stredný tok Popradu - pozvánka

Prerokovanie zaradenia lokality: Stredný tok Popradu do národného zoznamu území európskeho významu.


Fašiangy 2017
22.2.2017

Fašiangy 2017

Zabíjačkové hody v Ľubotíne


  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka