Aktuality

Aktuality


12.7.2016

KULTÚRNE LETO 2016

V sobotu 23. júla 2016, so začiatkom o 14:00 hodine, v rámci XXII. ročníka Kultúrneho leta, sa vo vynovenom areáli Polyfunkčného centra uskutoční Letný festival kultúry prihraničných regiónov. Kultúrne leto je v Ľubotíne už tradične spojené aj s kampaňou "Na kolesách proti rakovine", ale tento krát sa toto významné humanitárne podujatie predstaví v novom šate, a to aj za účasti majstra sveta v cyklotriale.


7.3.2016

Výberové konanie - KC Ľubotín

Obec Ľubotín, ako poskytovateľ KC, realizuje Národný projekt: "Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ITMS: 312041A136)". V tomto kontexte vyhlasuje výberové konanie na: 1 pracovné miesto odborného garanta KC a 1 pracovné miesto odborného pracovníka KC; Viac v priloženom "Ozname o výberovom konaní - KC Ľubotín".


3.2.2016

Oznámenie o výberovom konaní

Obec Ľubotín vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas rodičovského príspevku.Obecný ples 2016
12.1.2016

Obecný ples 2016

Ľubotínsky ples


30.12.2015

Slávnostné otvorenie prístavby školy v Ľubotíne

Do nového roka naša obec vstúpi slávnostným otvorením prístavby ďalších odborných učební k objektu Základnej školy v Ľubotíne. Ide o dve učebne tvorivých dielní, multifunkčné ihrisko, spevnené plochy, komunikácie, ale predovšetkým o desiatky rokov očakávanú školskú telocvičňu. Nové objekty budú využívané prioritne na účely školskej edukácie, ale sprístupnené budú aj širokej verejnosti na športové aktivity a iné zmysluplné trávenie voľného času.
Dielo (v celkovej hodnote - I. etapa: 647 716,29 € + II. etapa 715 012,63 €) bolo dobudované 30.11.2015 v rámci II. etapy realizácie projektu: "Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a voľnočasové aktivity".
Projekt je podporený aj nenávratným finančným príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spolufinancovanie Obce Ľubotín je vo výške 5 % oprávnených výdavkov, plus ďalšie náklady nad rámec nenávratnej finančnej pomoci.
Slávnostné otvorenie a uvedenie nových objektov školy do prevádzky sa uskutoční 7. januára 2016 (štvrtok) so začiatkom o 10:00 hodine.
Po slávnostnom otvorení sa v telocvični (v dňoch 7. a 8. januára) uskutočnia športové podujatia pre deti, mládež a dospelých.


13.11.2015

Dotazník pre MAS - ku

Vážení občania, obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na aktivizáciu občanov regiónu „Horný Šariš – Minčol“ a možnosti získania a využitia prostriedkov EÚ na jeho rozvoj. Dotazník prosím odovzdajte na obecnom úrade.


11.6.2015

Oznámenie o výberovom konaní

Obec Ľubotín opakovane vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas materskej dovolenky.


19.5.2015

Oznámenie o výberovom konaní

Obec Ľubotín vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas materskej dovolenky.