Aktuality

Aktuality

27.2.2012

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny začínajú v pondelok - 27. februára 2012 a potrvajú do piatka - 2. marca 2012. Obec Ľubotín v spolupráci so Základnou školou Ľubotín pripravili na celý prázdninový týždeň zaujímavé podujatia. Okrem prázdninujúcich detí túto iniciatívu iste uvítajú aj ich rodičia - aspoň na určitú časť dňa budú vedieť, kde a ako ich ratolesti trávia prázdninové dni zaslúženého voľna. Program prázdninovej činnosti nájdete v prílohe.
Bližšie informácie u hlavnej koordinátorky jarnej prázdninovej činnosti v Ľubotíne Mgr. Marie Kalfasovej.


29.12.2011

Obecný ples

Dňa 28. januára 2012, so začiatkom o 18:00 hodine, sa po prvýkrát bude v Polyfunkčnom dome Ľubotín konať Obecný ples. Srdečne Vás pozývame.


27.9.2011

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Ľubotín

Obecné zastupiteľstvo v Ľubotíne, na svojom zasadnutí dňa 26.08.2011, v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce. Voľby sa uskutočnia dňa 28. októbra 2011 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Ľubotín o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia svoju písomnú prihlášku doručiť najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb do podateľne OcÚ v Ľubotíne, t. j. do 14. októbra 2011 do 12:00 hod.


20.7.2011

Kultúrne leto 2011

Posledný júlový týždeň sa v našej obci ponesie v znamení intenzívnych príprav a realizácie XVII. ročníka Kultúrneho leta - tradičného kultúrno-spoločenského podujatia spojeného s kampaňou "Na kolesách proti rakovine". Vyvrcholením bude 30. júl 2011, kedy sa uskutoční slávnostná prehliadka regionálneho folkóru ale i moderného spevácko-tanečného umenia.


15.4.2011

Veľká noc

Veľkonočné tradície a zvyky na slovensko-poľskom pohraničí


7.4.2011

Rozprávkové a iné čítanie

Dňa 8. apríla 2011 sa v Polyfunkčnom dome Ľubotín uskutoční zábavno-vzdelávacie podujatie pre deti mladšieho školského veku zo Základnej školy Ľubotín a družobnej školy z poľskej Muszyny.Jarné prázdniny
24.2.2011

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny 2011 "neminú" ani Ľubotín.


Modernizácia zdravotného strediska
22.2.2011

Modernizácia zdravotného strediska

Kontrolno-metodická návšteva z MZ SR


Kontrolný deň na Projekte
22.2.2011

Kontrolný deň na Projekte

Na prístavbe k budove Základnej školy v Ľubotíne na Školskej ul. č. 2 sa uskutočnil pravidelný kontrolný deň.