Aktuality

Aktuality

13.3.2020

Zápis detí do školy

O Z N Á M E N I E
o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2020 / 2021
Fašiangy 2020
15.1.2020

Fašiangy 20203.12.2019

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.Kultúrne leto 2019
25.7.2019

Kultúrne leto 2019

Kultúrne leto 2019 - XXV. ročník,
„Festival kultúry prihraničných regiónov” spojený s kampaňou „Na kolesách proti rakovine“,
28. júla 2019 so začiatkom o 13 : 00 hod. v Polyfunkčnom centre Ľubotín.


21.5.2019

Oznam o výberovom konaní

Obec Ľubotín, vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC a jedno pracovné miesto pracovníka KC.


15.5.2019

Zmeny v separovaní odpadov

Nový systém separovania odpadov z domácnosti a Harmonogram na rok 2019.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka