Aktuality

Aktuality

8.6.2017

Metodický seminár pre učiteľov základných škôl

Na základe požiadavky učiteľov základných škôl v pôsobnosti Spoločného školského úradu Ľubotín (SŠÚ) sa dňa 8. júna 2017 v Ľubotíne uskutočnil metodický seminár na tému: "Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov základnej školy".
Seminára sa zúčastnilo 35 pedagógov zo základných škôl v pôsobnosti SŠÚ Ľubotín.
Organizačne a lektorsky seminár pripravil SŠÚ, v spolupráci s Regionálnym pracoviskom Metodicko-pedagogického centra Prešov.


14.4.2017

Stredný tok Popradu - pozvánka

Prerokovanie zaradenia lokality: Stredný tok Popradu do národného zoznamu území európskeho významu.


Fašiangy 2017
22.2.2017

Fašiangy 2017

Zabíjačkové hody v Ľubotíne

„Knihy – univerzita nášho života“
4.11.2016

„Knihy – univerzita nášho života“

Naša obec v roku 2016 realizuje projekt: „Knihy – univerzita nášho života“20.10.2016

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja

Obec Ľubotín zverejňuje Správu o hodnotení strategického dokumentu: „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja".
Dokument je dostupný v nižšie uvedenej záložke - Súvisiace odkazy.