Aktuality

Aktuality


Z Ľubotína na hrad Plaveč
5.8.2022

Z Ľubotína na hrad Plaveč

Srdečne Vás pozývame na 2. ročník bežeckých pretekov „Z Ľubotína na hrad Plaveč“, ktorý sa uskutoční 2.9.2022.
Štart detských behov predškolákov a žiakov základnej školy, ktorí pobežia 100, 300 a 600 metrov je naplánovaný na 15:00.
Hlavný beh štartuje o 17:00. Okrem hlavného behu na hrad Plaveč máme v ponuke aj štvorkilometrový hobby beh a kategóriu Nordic Walking. V hlavnom behu súťažíme v 11 vekových kategóriách.
Viac informácií, registračný link a propozície podujatia nájdete na stránke www.beh.sk a facebookovej udalosti „Z Ľubotína na hrad Plaveč 2022“.
Link na facebookovu udalosť: https://www.facebook.com/events/795205721472041?active_tab=about
Pre účastníkov behu bude pripravené občerstvenie a originálna pamätná medaila. Obyvatelia našej obce štartovné neplatia.
V prípade záujmu o toto podujatie kontaktujte Dominika Jakubkoviča na telefóne: 0951 200 988 alebo elektronicky na: dominik.jakubkovic@gmail.com . Poskytne Vám postup ako sa registrovať, aby ste mali štartovné zdarma.
Ak máte záujem zúčastniť sa tohto podujatia, prosím registrujte sa vopred, pretože počet účastníkov je limitovaný!
Tešíme sa na každého účastníka!


Kultúrne leto - XXVI. ročník
11.7.2022

Kultúrne leto - XXVI. ročník

Po dlhej covidovej prestávke si Vás Obec Ľubotín dovoľuje pozvať na 26. ročník Kultúrneho leta v Ľubotíne.28.6.2022

Pozvánka - 04.07.2022

Riešenie čiernych stavieb


Nabíjacia stanica pre elektromobily
15.6.2022

Nabíjacia stanica pre elektromobily

V rámci zrealizovaného projektu: „Nabíjacia stanica pre elektromobily Ľubotín“ bola v Ľubotíne zriadená a do prevádzky uvedená nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá. „Nabíjačka“ je osadená na budove obecného úradu (Na rovni 302/12), vpravo pri garážovej bráne a je riadne označená vodorovným a zvislým dopravným značením. Naraz je možné nabíjať dva elektromobily.
Spôsoby platenia za nabíjanie:
• ad hoc payment systém umožňujúci platbu za službu aj neregistrovaným zákazníkom bežnou platobnou kartou bez terminálu alebo s terminálom;
a/alebo
• membership payment pre registrovaných zákazníkov formou fakturácie s možnosťou individuálnej ceny pre každého zákazníka samostatne.

Viac informácií nájdete v pripojených prílohách.


12.5.2022

Deň matiek


12.4.2022

Virtuálna dopravná karta v mobile

Informácie o novej možnosti platby za cestovný lístok.


5.4.2022

Ďalší projekt schválený

Dňa 5.4.2022 sme, z Ministerstva vnútra SR, Sekcie európskych programov, Odboru inklúzie MRK, oddelenia výberu projektov, zaregistrovali Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorým sa začína proces prípravy realizácie ďalšieho nového projektu pod názvom: „Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník“.
Účelom projektu je rozšírenie kanalizácie do rómskej osady a dobudovanie časti kanalizácie – stoka „C“, na úseku ul. Hlavná.
V časti „rozšírenie kanalizácie do rómskej osady“ ide o vybudovanie splaškovej kanalizácie, ktorá zabezpečí odvedenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov v rómskej osade na ulici Hliník do stoky „B5“.
V časti „dobudovanie časti kanalizácie“ ide o vybudovanie stoky „C“, ktorá zabezpečí odvedenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov situovaných na začiatku obce Ľubotín (zo smeru Lipany), ktoré sú lokalizované pod úrovňou cesty I/68.
Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 547 106, 04 EUR. Veľkým bonusom pre našu je obec fakt, že na projekt nemusí vynaložiť žiadnu povinnú spoluúčasť (ako doteraz 5%), čiže celkové oprávnené výdavky budú hradené z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.
O ďalšom postupe budeme priebežne informovať.


  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies