Aktuality

Aktuality

3.5.2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Kontaktné miesto pre sčítanie obyvateľov


3.5.2021

PRAVIDLÁ PRE ŠKOLY OD 3. MÁJA 2021

Dokument, Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021, bol aktualizovaný v piatok 30.4.2021 o 16:30 na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 z 30. apríla 2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá bola zverejnená 30.4.2021 o 13:57.


26.4.2021

Covid školský automat

Covid školský automat po stupňoch ostražitosti a varovania:
Okres Stará Ľubovňa je od 07.06.2021 v II. stupni ostražitosti (oranžová farba).22.3.2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - SODB

Už len dva týždne na online sčítanie ...

18.2.2021

Miestne komunikácie v rómskej osade

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: ZM_SEP-IMRK2-2020-004034, dňa 3.2.2021, sa v našej obci začalo s implementáciou projektu, riešiaceho rekonštrukciu a budovanie miestnych komunikácií do osady Hliník, realizovaného s finančnou podporou EŠIF - európskych štrukturálnych a investičných fondov. Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvom vnútra SR.


  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
Nastavenia cookies