Aktuality

Aktuality


8.12.2022

Trojkráľová veselica

Opäť po dlhšej (pandemickej) prestávke Vás všetkých pozývame zabaviť sa, načerpať energiu a stráviť príjemný večer pri dobrej hudbe v spoločnosti priateľov a známych.
Tešíme sa na Vás!Munipolis pre Ľubotín
25.10.2022

Munipolis pre Ľubotín

Munipolis informačný systém pre obyvateľov.

16.9.2022

Medzinárodný výskum zručností dospelých

V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej aj NIVAM) realizuje od 5.septembra 2022 do 31. marca 2023 zber dát v rámci medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta. Viac v prílohách:


12.9.2022

Priepust na hlavnej ceste

Pri vstupe do Ľubotína, v smere od Lipian, bol v dôsledku minuloročnej povodne značne poškodený cestný priepust popod hlavnú cestu. Priepust v majetku štátu, v správe Slovenskej správy ciest, bol v havarijnom stave a hrozilo prepadnutie vozovky v celom jej profile.
Aj z iniciatívy vedenia našej obce a po viacerých osobných urgenciách starostu obce, bola oprava havarijného stavu priepustu v týchto dňoch ukončená, prejazd vozidiel po tejto časti hlavnej cesty obce je už bezpečný a ako vidieť z priložených fotografií, priepust bude schopný odvádzať aj väčšie objemy vôd z tejto lokality našej obce.
Za pohotovú a kvalitnú realizáciu tohto diela poďakovanie patrí Slovenskej správe ciest, IVSC Košice.


12.9.2022

V Ľubotíne bezpečnejšie

Dňa 12. septembra 2022 sa uskutočnilo preberacie konanie staveniska pre realizáciu projektu: „V Ľubotíne bezpečnejšie“.
Predmet projektu: rekonštrukcia a dobudovanie dopravného značenia a priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a na ceste I/68 v obci Ľubotín.
Technické riešenia:
• osadenie nových dopravných značiek pri všetkých napojeniach miestnych komunikácii na cestu I/68,
• obnova a dobudovanie dvoch priechodov pre chodcov na ceste I/68 a ich nasvetlenie v zmysle príslušných predpisov a noriem,
• zmeny organizácie dopravy (zmena prednosti v jazde) na miestnych komunikáciách.
Cieľ projektu: zlepšenie dopravnej situácie v obci Ľubotín a zvýšenie dopravnej bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky v intraviláne obce, prioritne chodcov a z nich deti a seniorov, ktorí sú najzraniteľnejšími účastníkmi verejnej cestnej premávky.
Miesto realizácie: intravilán obce Ľubotín – miestne komunikácie, pripájajúce sa z jednotlivých obecných ulíc na štátnu cestu I/68, ktorá tvorí stredovú os obce.
Obdobie realizácie: 07/2021 – 09/2022

  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies