Aktuality

Aktuality

Poďakovanie
11.3.2022

Poďakovanie28.2.2022

Triedenie komunálnych odpadov za rok 2021

Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2021


23.2.2022

Slovenka roka 2022

Bude rodáčka z Ľubotína - Slovenkou roka 2022?


23.2.2022

Registrácia chovov hospodárskych zvierat

Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Stará Ľubovňa


16.2.2022

Evidencia štandardov kvality za oblasť pitná voda

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.20.12.2021

Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany - možnosti štúdia

Na web stránke školy sú uvedené možnosti štúdia a ďalšie informácie ...


16.12.2021

Finančná odmena pre seniorov

Informácia - finančná odmena pre seniorov 200€ alebo 300€.


16.12.2021

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2022

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2022

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies