Aktuality

Aktuality

5.5.2021

Výberové konanie

Obec Ľubotín vyhlasuje výberové konanie pre potreby Komunitného centra Ľubotín


3.5.2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Kontaktné miesto pre sčítanie obyvateľov


3.5.2021

PRAVIDLÁ PRE ŠKOLY OD 3. MÁJA 2021

Dokument, Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021, bol aktualizovaný v piatok 30.4.2021 o 16:30 na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 z 30. apríla 2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá bola zverejnená 30.4.2021 o 13:57.


26.4.2021

Covid školský automat

Covid školský automat po stupňoch ostražitosti a varovania:
Okres Stará Ľubovňa je od 07.06.2021 v II. stupni ostražitosti (oranžová farba).22.3.2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - SODB

Už len dva týždne na online sčítanie ...

18.2.2021

Miestne komunikácie v rómskej osade

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: ZM_SEP-IMRK2-2020-004034, dňa 3.2.2021, sa v našej obci začalo s implementáciou projektu, riešiaceho rekonštrukciu a budovanie miestnych komunikácií do osady Hliník, realizovaného s finančnou podporou EŠIF - európskych štrukturálnych a investičných fondov. Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvom vnútra SR.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka