Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FD 141 - 011 28.6.2011 Externý manažment projektu - monitoring Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra   1 925,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 127-2011 11.7.2011 Dotácia zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Obvodný úrad Prešov   3 000,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 1 20.7.2011 Zmena Čl. 3
Výdavky projektu - aktualizácia po skončení procesu VO
Ministerstvo zdravotníctva SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 0 20.7.2011 Verejné obstarávanie : "Technologické vybavenie kuchyne ŠJ - PLC Ľubotín" Orim-Tender, s. r. o   1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 14.7.2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri obce Ľubotín. Čech Viliam, Ing.   90 000,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 1 26.7.2011 Doplnenie a zmena čl. 8, čl. 10 a čl. 11 hlavnej zmluvy. O.S.V.O. comp. a. s. Prešov    
Detail Zmluva - dodatok č. 1 14.11.2011 Spresnenie podmienok dodávky stravných kupónov. Le Cheque dejeuner s.r.o.    
Detail Zmluva - dodatok WTSL 24.11.2011 Aktualizácia žiadosti a časového harmonogramu Projektu. Mesto Muszyna    
Detail Zmluva Iná č. 187-2011 2.12.2011 Dohoda o zabezpečení vykonávania absolventskej praxe. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva - dodatok č. 3 2.12.2011 Príloha k pôvodnej Zmluve o dodávke elektrickej energie. Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail Zmluva Dotačná č.35 17.1.2012 Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na podporu zamestnanosti nma realizáciu... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   5 276,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 06 30.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2011. Počet faktúr celkom: 34    
Detail Faktúra došlá 07 31.7.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2011. Počet faktúr celkom: 27    
Detail Faktúra došlá 08 31.8.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2011. Počet faktúr celkom: 24    
Detail Faktúra došlá 09 30.9.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2011. Počet faktúr celkom: 27    
Detail Faktúra došlá 10 31.10.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2011. Počet faktúr celkom: 34    
Detail Faktúra došlá 11 30.11.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2011. Počet faktúr celkom: 30    
Detail Faktúra došlá 12 31.12.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2011. Počet faktúr celkom: 45    
Detail Faktúra došlá 01/12 31.1.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2012. Počet faktúr celkom: 17    
Detail Zmluva Nájomná Nájomná zmluva 2.3.2012 Prenechanie časti vodného toku Hrachový do dočasného užívania Obci Ľubotín. Slovenský vodohospdársky podnik, štátny podnik   1,00 EUR 
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies