Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 06-11-2016 2.12.2016 Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail Zmluva Iná 10-06-2016 17.10.2016 Umiestnenie a prevádzkovanie kontajnerov na zber použitého šatstva. Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  0,00  
Detail Zmluva Dotačná 07-06-2016 22.7.2016 Úprava práv a podmienok vykonávania aktivačnej činností formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 08-06-2016 4.8.2016 Úprava práv a povinností pri nakladaní s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území... Brantner Poprad, s. r. o. 36444618   
Detail Zmluva Dotačná 06-01-2016 1.2.2016 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri implementácii Národného projektu:... Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Poistná 03-04-2017 19.5.2017 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   8,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 04-04-2017 19.5.2017 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   8,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 03-10-2021 7.10.2021 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie počas projektu. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 10-04-2016 24.5.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 11-04-2016 24.5.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 7-10-2015 16.12.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Šanca na zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 07-11-2018 14.11.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 9-6-2015 10.7.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   39,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 07-07-2016 5.8.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  13,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 01-04-2019 3.4.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 8-10-2015 16.12.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 09-03-2016 4.4.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 10-03-2016 4.4.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 10-6-2015 10.7.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   60,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 06-05-2017 1.6.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   60,00 EUR 
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies