Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 10/2015 11.11.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2015. Počet faktúr celkom: 40   796 999,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2014 20.10.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2014. Počet faktúr celkom: 31    
Detail Faktúra došlá 09/2015 11.11.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2015. Počet faktúr celkom: 18   25 183,02 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 004_2021 20.5.2021 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2021 Počet faktúr celkom: 87   6 664,40 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 11-06-2016 20.10.2016 Prenájom nebytových priestorov na výchovno-vzdelávacie účely. Súkromná stredná odborná škola 42088381   
Detail Zmluva Nájomná 11-07-2016 23.11.2016 Prenájom plôch na reklamné účely počas podujatia: "Kultúrne leto 2016". Elixír s.r.o. 31657427  200,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 09-07-2017 24.8.2017 Prenájom plochy k reklamným účelom. Elixír s.r.o.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 06-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. KL-CONSTRUCT, s.r.o.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 08-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. LASACHI, s.r.o.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 11-07-2017 26.10.2017 Prenájom plochy na reklamné účely. LASACHI, s.r.o. 46545727  100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 05-06-2017 1.8.2017 Prenájom pozemku na parcele C KN č. 755/95 o výmere 507 m2. Mgr. Michal Dic    
Detail Zmluva Nájomná 3-11-2015 30.12.2015 Prenájom reklamnej plochy pre projekt: "Realizácia optických sietí". Združenie FG - ADH 44876181   
Detail Zmluva Iná 01-04-2016 11.4.2016 Prevod vlastníckeho práva k parcele č. 755/122 na základe kúpnej zmluvy. Pavol Diňa   508,20 EUR 
Detail Zmluva Iná 05-09-2021 27.9.2021 Príkazná zmluva č.40-VO-01-2021-EL-KSVO - príležitostné VO - elektrická energia. Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-01-2016 8.1.2016 Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307638C2016 Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail Zmluva Dodávateľská 7-12-2015 30.12.2015 Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy (Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000719979L Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail Zmluva Dodávateľská 04-10-2017 26.10.2017 Realizácia stavebného diela "Kanalizácia a ČOV Ľubotín I. a II. etapa". ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   2 523 600,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 08-03-2016 23.3.2016 Spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky: "Deň narcisov 2016" Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219   
Detail Zmluva Iná 05/07/2018 18.7.2018 Správa majetku - Areál futbalového ihriska Telovýchovná jednota Sokol Ľubotín 42081939   
Detail Zmluva Dodávateľská 09-07-2018 30.7.2018 Stavebný dozor na zákazke: Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   3 360,00 EUR 
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies