Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Poistná 3-4-2015 4.5.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  48,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/5/2015 20.5.2015 Prenájom nebytových priestorov na dočasné užívanie. Slovenská pošta, a. s. 36 631 124   
Detail Zmluva Poistná 3-5-2015 1.6.2015 Dodatok č. 1 k PZ č. 080-2046.811 Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Zmluva Dotačná 4-5-2015 1.6.2015 Úprava podmienok pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 5-5-2015 1.6.2015 Vypožičanie hnuteľného majetku štátu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   0,00  
Detail Zmluva Dotačná 6-5-2015 10.6.2015 Zmeny čl. II. a IV. pôvodnej Dohody č. 110/§51/2014 zo dňa 27.11.2014. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 1-6-2015 10.6.2015 Úrazové poistenie - aktivačná činnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 2-6-2015 10.6.2015 Úrazové poistenie-dobrovoľnícka činnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Iná 3-6-2015 11.6.2015 Zmena čl. č. 5 a č. 7 pôvodnej zmluvy. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Dotačná 4-6-2015 11.6.2015 Podmienky poskytovania služieb v rámci infor. systému Dátového centra obcí a miest. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail Zmluva Iná 5/6/2015 24.6.2015 Zmeny ˇv čl. 4, 5, 7 a 8 pôvodnej zmluvy v znení dodatku č. 1. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Dotačná 6-6-2015 25.6.2015 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na nákup knižničného fondu. Ministerstvo kultúry SR   750,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 7-6-2015 29.6.2015 Úprava práv a povinností pri poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 8-6-2015 6.7.2015 Práva a povinnosti účastníkov dohody pri vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 9-6-2015 10.7.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   39,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 10-6-2015 10.7.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-7-2015 10.7.2015 Stavebný dozor pre projekt: "Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  4 536,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 6-7-2015 10.7.2015 Aktualizuje podmienky Zmluvy o stavebnom diele č. 10/2010 zo dňa 25.06.2010, ktorej predmetom je... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335   
Detail Zmluva Dodávateľská 4-7-2015 14.7.2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... COMCAS, s. r. o. 36 494 721  10 459,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3-7-2015 15.7.2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... PESMENPOL spol. s r.o. 36 507 881  16 398,00 EUR