Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Úverová 265-2014-UZ 2.4.2014 Termínovaný úver na financovanie oprávnených nákladov projektu “Posúvame hranice... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Úverová 254-2014-UZ 2.4.2014 Termínovaný úver na financovanie nákladov projektu “Posúvame hranice spolupráce... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok D3 k Z38-2009 8.4.2014 Zrušenie Dodatku č. 2 k zmluve o dielo a vyčíslenie hodnoty DPH a ceny za vyhotovenie diela s... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dodávateľská 03-PL-SK-2014 25.4.2014 Tvorba a dodávka informačného sprievodcu "Bedeker tradícii a zvykov Šariša" v printovej... Regionálna rozvojová agentúra Torysa 37885553  7 176,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 19-§50j-NS 2014-ŠR 30.4.2014 Poskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   5 065,08 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 1 30.4.2014 Dodatok č. 1 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb zo dňa 17.1.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 36-§51-2014 5.5.2014 Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe financovanej zo štátneho rozpočtu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná MK-126-2014-2.5 16.5.2014 Poskytnutie dotácie zo ŠR - z rozpočtu MK SR na podporu projektu "Kniha - cenná múdrosť". Ministerstvo kultúry SR   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná MULUDU-01-2014 16.5.2014 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Partnermi pri použití finančného... Obec Dubovica 00326992  31 530,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 2 26.5.2014 Zmena v článku III. a IV. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná UoZ 29.5.2014 Úrazové poistenie troch znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci podpory rozvoja... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  24,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 55-§52-2014-ŠR 2.7.2014 Podmienky na realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná KC1 14.7.2014 Zmluva o bežnom účte na refundáciu projektu Komunitného centra. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Poistná 184 14.7.2014 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  16,25 EUR 
Detail Zmluva Iná KC2 14.7.2014 Zmluva o bežnom účte na predfinancovanie projektu Komunitného centra. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Poistná 185 14.7.2014 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  55,25 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 2/30.06.2014 17.7.2014 Zmena harmonogramu aktivačných prác. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 1-07-2014 23.7.2014 Uskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. Mrva Robert   290,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 2-07-2014 23.7.2014 Uskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. Igor Fekete   290,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 3-07-2014 23.7.2014 Uskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. Ing. Pavel Peschl   368,40 EUR 
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies