Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná MULUDU-01-2014 16.5.2014 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Partnermi pri použití finančného... Obec Dubovica 00326992  31 530,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 2 26.5.2014 Zmena v článku III. a IV. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná UoZ 29.5.2014 Úrazové poistenie troch znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci podpory rozvoja... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  24,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 55-§52-2014-ŠR 2.7.2014 Podmienky na realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná KC1 14.7.2014 Zmluva o bežnom účte na refundáciu projektu Komunitného centra. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Poistná 184 14.7.2014 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  16,25 EUR 
Detail Zmluva Iná KC2 14.7.2014 Zmluva o bežnom účte na predfinancovanie projektu Komunitného centra. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Poistná 185 14.7.2014 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  55,25 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 2/30.06.2014 17.7.2014 Zmena harmonogramu aktivačných prác. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 1-07-2014 23.7.2014 Uskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. Mrva Robert   290,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 2-07-2014 23.7.2014 Uskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. Igor Fekete   290,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 3-07-2014 23.7.2014 Uskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. Ing. Pavel Peschl   368,40 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 1 24.7.2014 Zmena čl. II Dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná Z2212012020501 11.8.2014 Úprava podmienok pre poskytnutie NFP na realizáciu projektu Komunitné centrum. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   239 534,65 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1 11.8.2014 Zmeny v Čl. II a IV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 507-2014-ODDR 19.8.2014 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Prešovský samosprávny kraj 37870475  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014-08-01 18.8.2014 Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby: "ZŠ s MŠ Ľubotín - prístavba objektov pre... Ing. Richard Soporský 30652952  3 900,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 02SL-14-2013 27.8.2014 Vykonanie verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škody. Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Iná OPV-39-2014 8.9.2014 Vymedzenie záväzkov zmluvných strán na realizáciu projektu PRINED. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Iná 1-9-2014 10.9.2014 Prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctva obce. Lichvarčíková Katarína   2 724,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka