Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dotačná 19-§52a-2013-NP VAOTP SR-2 30.8.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná OPV/27/2013 6.9.2013 Poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre materskú školu. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva - dodatok 01/6300143424 4.10.2013 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143424 zo 1.7.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail Zmluva Poistná 31 595 545 11.10.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckych služieb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  6,64 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1 11.10.2013 Mení Článok IV. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná PHZ-OPK1-2013-0022 22.11.2013 Dotácia zo štátneho rozpočtu SR - z kapitoly Ministerstva vnútra. Ministerstvo vnútra SR 00151866  2 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 42229910-1 22.11.2013 Dotácia na celoslovenské charitatívne podujatie - koncert Integrácia 2013. OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO 42229910   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-AK-PL-SK-2013 30.9.2013 Externý manažment projektu: „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier... B&G MANAGEMENT, s. r. o. 45 972 745  5 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-AA-PL-SK-2013 30.9.2013 Externý manažment projektu: „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier... B&G MANAGEMENT, s. r. o.   5 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná DOD-01-2013-205-2012-IZ-5.0 9.12.2013 Zmena Čl. 5, ods. 5.2. a 5.7. Fond sociálneho rozvoja    
Detail Zmluva Dodávateľská č. 4-12-2013 17.12.2013 Proces verejného obstarávania na predmet zákazky: „Objektové prepojenie osady Hliník s... LASACHI, s.r.o. 46 545 727  950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5-12-2013 18.12.2013 Stavebný dozor na stavebnej časti projektu „Posúvame hranice spolupráce prihraničných... Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40 291 642  4 420,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 1-12-2013 30.12.2013 Prevod vlastníckeho práva k pozemku - parcela č. KN-C 755/117. Ľubomíra Hocľárová 46565825  897,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 3-12-2013 30.12.2013 Prevod vlastníckeho práva k pozemkom - parcely č. CKN 60/2 a CKN 79. Peter Leškovský a Eva Leškovská   2 692,50 EUR 
Detail Zmluva Iná 2-12-2013 30.12.2013 Prevod vlastníckeho práva k pozemku - parcela č. KN-C 755/118. PERÍTIA s. r. o. 36814474  636,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 44-§52a-2013-NP VAOTP SR-3 30.12.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Nájomná č. 01223-2012-PNZ-P40208-12.00 7.1.2014 Prenájom časti pozemku, vo vlastníctve SR v správe SPF, Obci Ľubotín. Slovenský pozemkový fond 17335345  40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8005051213 13.1.2014 Pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35910739  210,98 EUR 
Detail Zmluva Iná WTSL.02.02.00-84-252/10 14.1.2014 Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK 2007-2013 na realizáciu... Obec Dubovica 00326992   
Detail Zmluva 1 16.1.2014 Doplnenie údajov zmluvných strán. Ľubomíra Hocľárová