Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 10_2021_FD 23.11.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2021 Počet faktúr celkom: 36   118 079,05 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 10_2021_FV 23.11.2021 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac október 2021 Počet faktúr celkom: 106   8 390,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08-11-2021 19.11.2021 Aktualizácia počítačových programov. TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva Dodávateľská 09-11-2021 19.11.2021 Zabezpečenie procesu VO pre projekt: Rozšírenie kanalizácie do rómskej osady. LEDAS, s.r.o. 35886609  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 07-11-2021 18.11.2021 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dotačná 06-11-2021 18.11.2021 Dotácia z PSK na projekt "Turistický chodník - I. etapa". Prešovský samosprávny kraj   50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-11-2021 11.11.2021 Dohoda č. 21_38_054_238 o aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 04-11-2021 10.11.2021 Dodatok č. 1 - zmena bankového účtu predávajúceho. MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906   
Detail Zmluva Dotačná 02-11-2021 8.11.2021 Poskytnutie dotácie na verejnú elektrickú nabíjaciu stanicu. Ministerstvo hospodárstva SR   4 906,54 EUR 
Detail Zmluva Poistná 01_11_2021 3.11.2021 Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 4419011717 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dotačná 03-11-2021 29.10.2021 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Nájomná 04-10-2021 22.10.2021 Nájom nebytových priestorov na výchovno-vzdelávacie činnosti. Súkromná spojená škola 51076438  924,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08_2021-FD 21.10.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2021 Počet faktúr celkom: 34   32 293,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 09_2021-FD 21.10.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2021 Počet faktúr celkom: 33   127 875,45 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 009_2021-FV 21.10.2021 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac september 2021 Počet faktúr celkom: 1   750,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 03-10-2021 7.10.2021 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie počas projektu. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Dodávateľská 01-10-2021 6.10.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu č. P3136-2018 - zmena ceny dodávky plynu. MAGNA ENERGIA a.s.    
Detail Zmluva Dotačná 02-10-2021 6.10.2021 Podpora aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 03-09-2021 27.9.2021 Dohoda o spádovej materskej škole - Pusté Pole Obec Pusté Pole    
Detail Zmluva Iná 04-09-2021 27.9.2021 Príkazná zmluva č. 26-VO-01-2021-PL-KSVO - príležitostné VO - zemný plyn. Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka