Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 04/2021 20.5.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2021 Počet faktúr celkom: 49   417 281,09 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 004_2021 20.5.2021 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2021 Počet faktúr celkom: 87   6 664,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08-04-2021 4.5.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení - SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľská 07-04-2021 28.4.2021 Umiestňovanie zabehnutých, opustených a túlavých zvierat do karanténnej stanice. Kynologický klub a Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595   
Detail Zmluva Dodávateľská 05-04-2021 23.4.2021 Zhotovenie diela: "Ľubotín Dažďová kanalizácia". ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   47 822,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-04-2021 23.4.2021 Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s... NATUR-PCK, a. s.    
Detail Zmluva Nájomná 66-RO-2021 23.4.2021 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. Ladislav Dunka    
Detail Zmluva Dodávateľská 04-04-2021 19.4.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N031-421-19 - zmeny sú uvedené v Čl.... Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Faktúra došlá 03/2021 16.4.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2021 Počet faktúr celkom: 46   149 506,59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-04-2021 12.4.2021 Procesy verejného obstarávania pre projekt: Miestne komunikácie v rómskej osade - Obec... LEDAS, s.r.o. 35886609  2 388,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021003 12.4.2021 Vypracovanie PD pre projekt - Sociálno-relaxačné zariadenie na futbalovom ihrisku v Ľubotíne. Fedorková Marianna, Ing. 48295795  4 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-04-2021 8.4.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 7322-2018 - zmena v Prílohe č. 1 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   
Detail Faktúra došlá 02/2021 7.4.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2021 Počet faktúr celkom: 26   15 483,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-04-2021 7.4.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 43-2017 - presun položiek v rámci stavebných objektov. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Nájomná 05-03-2021 31.3.2021 Predĺženie doby nájmu a úprava výšky nájomného. MAS "Horný Šariš - Minčol"    
Detail Objednávka vyšlá SL_2021004 29.3.2021 Vypracovanie PD: Vonkajšie prípojky k sociálno-relaxačnému zariadeniu na futbalovom ihrisku v... Fedorková Marianna, Ing. 48295795  1 900,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 04-03-2021 22.3.2021 Zmena čl. II. ods. 7 - doba platnosti Zmluvy. Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Objednávka vyšlá SL_2021002 18.3.2021 Vyhotovenie PD - Cykloturistický chodník, Ľubotín - I. etapa Ing. Medoň Marek 41781546  1 900,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 03/03/2021 16.3.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 43/2017 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-03-2021 5.3.2021 Zabezpečenie max. rezervovanej kapacity (MRK) pre odberné miesto žiadateľa. Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka