Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Nájomná 12-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". KL - CONSTRUCT, s.r.o.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 13-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa   50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 14-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". LASACHI, s.r.o.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 15-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". IFOsoft, s.r.o.    
Detail Zmluva Nájomná 16-08-2018 14.8.2018 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Knižnica - nemocnica pre dušu". Fond na podporu umenia 42418933  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-08-2018 1.8.2018 Jednorazové účinkovanie na kultúrnom podujatí konanom dňa 29.7.2018 v Ľubotíne. Kiseláková Veronika   120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-08-2018 1.8.2018 Jednorazové účinkovanie na kultúrnom podujatí konanom dňa 29.7.2018 v Ľubotíne. David Šablatúra   198,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-08-2018 1.8.2018 Jednorazové účinkovanie na kultúrnom podujatí konanom dňa 29.7.2018 v Ľubotíne. Stanislav Turák   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-08-2018 1.8.2018 Jednorazové účinkovanie na kultúrnom podujatí konanom dňa 29.7.2018 v Ľubotíne. Folklórny súbor Kalina z Plavča 42381819  80,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 05-08-2018 1.8.2018 Udelenie súhlasu - licencie Používateľovi podľa Autorského zákona. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454   
Detail Zmluva Dodávateľská 10-07-2018 31.7.2018 Externý projektový manažment projektu žiadateľa obce Ľubotín - "310040G402 - Zefektívnenie... Special CARE a Consulting s.r.o. 36817147  5 616,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07-07-2018 30.7.2018 Spoločné verejné obstarávanie dodávok elektrickej energie. Komunál - Servis, s. r. o. 51115026  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08-07-2018 30.7.2018 Spoločné verejné obstarávanie dodávok plynu. Komunál - Servis, s. r. o.   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09-07-2018 30.7.2018 Stavebný dozor na zákazke: Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   3 360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/07/2018 18.7.2018 Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy OÚ v Ľubotíne ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   227 997,94 EUR 
Detail Zmluva Iná 05/07/2018 18.7.2018 Správa majetku - Areál futbalového ihriska Telovýchovná jednota Sokol Ľubotín 42081939   
Detail Zmluva 04/07/2018 6.7.2018 Zmluva ospracovaní osobných údajov sprostredkovateľom Naj, s.r.o.    
Detail Zmluva 03/07/2018 6.7.2018 Zmluva o poskytovaní služieb Naj, s.r.o.    
Detail Zmluva Dotačná 01-07-2018 3.7.2018 Dodatok k Zmluve o spolupráci 02-02-2016 Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 02-07-2018 3.7.2018 Úprava podmienok o poskytnutí NFP na projekt: Zapojenie osady Hliník do separovaného zberu v... Ministerstvo vnútra SR   27 600,00 EUR