Aktuality

Aktuality


14.5.2020

Krízový plán COVID-19

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti s nebezpečenstvom šírenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom.


14.5.2020

Krízový plán COVID-19

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom.


30.4.2020

S dobrou knihou rýchle beží čas

Obec Ľubotín zrealizovala v roku 2019 za podpory Fondu na podporu umenia projekt pod názvom "S dobrou knihou rýchle beží čas" v rámci ktorého zakúpila nové knižničné jednotky pre Obecnú knižnicu v Ľubotíne.


9.4.2020

Budovanie obecnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

Začínajú sa prípravné práce na realizáciu projektu obecnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.


13.3.2020

Rozhodnutie HH SR karantena

Rozhodnutie Hlavného hygienika Slovenskej republiky o nariadení opatrení na prechádzanie šírenia prenosného ochorenia - koronavírusu.


13.3.2020

Zápis detí do školy

O Z N Á M E N I E
o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2020 / 2021
Fašiangy 2020
15.1.2020

Fašiangy 2020

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka