Aktuality

Aktuality
16.9.2022

Medzinárodný výskum zručností dospelých

V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej aj NIVAM) realizuje od 5.septembra 2022 do 31. marca 2023 zber dát v rámci medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta. Viac v prílohách:


12.9.2022

Priepust na hlavnej ceste

Pri vstupe do Ľubotína, v smere od Lipian, bol v dôsledku minuloročnej povodne značne poškodený cestný priepust popod hlavnú cestu. Priepust v majetku štátu, v správe Slovenskej správy ciest, bol v havarijnom stave a hrozilo prepadnutie vozovky v celom jej profile.
Aj z iniciatívy vedenia našej obce a po viacerých osobných urgenciách starostu obce, bola oprava havarijného stavu priepustu v týchto dňoch ukončená, prejazd vozidiel po tejto časti hlavnej cesty obce je už bezpečný a ako vidieť z priložených fotografií, priepust bude schopný odvádzať aj väčšie objemy vôd z tejto lokality našej obce.
Za pohotovú a kvalitnú realizáciu tohto diela poďakovanie patrí Slovenskej správe ciest, IVSC Košice.


12.9.2022

V Ľubotíne bezpečnejšie

Dňa 12. septembra 2022 sa uskutočnilo preberacie konanie staveniska pre realizáciu projektu: „V Ľubotíne bezpečnejšie“.
Predmet projektu: rekonštrukcia a dobudovanie dopravného značenia a priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a na ceste I/68 v obci Ľubotín.
Technické riešenia:
• osadenie nových dopravných značiek pri všetkých napojeniach miestnych komunikácii na cestu I/68,
• obnova a dobudovanie dvoch priechodov pre chodcov na ceste I/68 a ich nasvetlenie v zmysle príslušných predpisov a noriem,
• zmeny organizácie dopravy (zmena prednosti v jazde) na miestnych komunikáciách.
Cieľ projektu: zlepšenie dopravnej situácie v obci Ľubotín a zvýšenie dopravnej bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky v intraviláne obce, prioritne chodcov a z nich deti a seniorov, ktorí sú najzraniteľnejšími účastníkmi verejnej cestnej premávky.
Miesto realizácie: intravilán obce Ľubotín – miestne komunikácie, pripájajúce sa z jednotlivých obecných ulíc na štátnu cestu I/68, ktorá tvorí stredovú os obce.
Obdobie realizácie: 07/2021 – 09/2022Z Ľubotína na hrad Plaveč
5.8.2022

Z Ľubotína na hrad Plaveč

Srdečne Vás pozývame na 2. ročník bežeckých pretekov „Z Ľubotína na hrad Plaveč“, ktorý sa uskutoční 2.9.2022.
Štart detských behov predškolákov a žiakov základnej školy, ktorí pobežia 100, 300 a 600 metrov je naplánovaný na 15:00.
Hlavný beh štartuje o 17:00. Okrem hlavného behu na hrad Plaveč máme v ponuke aj štvorkilometrový hobby beh a kategóriu Nordic Walking. V hlavnom behu súťažíme v 11 vekových kategóriách.
Viac informácií, registračný link a propozície podujatia nájdete na stránke www.beh.sk a facebookovej udalosti „Z Ľubotína na hrad Plaveč 2022“.
Link na facebookovu udalosť: https://www.facebook.com/events/795205721472041?active_tab=about
Pre účastníkov behu bude pripravené občerstvenie a originálna pamätná medaila. Obyvatelia našej obce štartovné neplatia.
V prípade záujmu o toto podujatie kontaktujte Dominika Jakubkoviča na telefóne: 0951 200 988 alebo elektronicky na: dominik.jakubkovic@gmail.com . Poskytne Vám postup ako sa registrovať, aby ste mali štartovné zdarma.
Ak máte záujem zúčastniť sa tohto podujatia, prosím registrujte sa vopred, pretože počet účastníkov je limitovaný!
Tešíme sa na každého účastníka!


Kultúrne leto - XXVI. ročník
11.7.2022

Kultúrne leto - XXVI. ročník

Po dlhej covidovej prestávke si Vás Obec Ľubotín dovoľuje pozvať na 26. ročník Kultúrneho leta v Ľubotíne.


  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
Nastavenia cookies