Aktuality

Aktuality

23.2.2022

Registrácia chovov hospodárskych zvierat

Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Stará Ľubovňa


16.2.2022

Evidencia štandardov kvality za oblasť pitná voda

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.20.12.2021

Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany - možnosti štúdia

Na web stránke školy sú uvedené možnosti štúdia a ďalšie informácie ...


16.12.2021

Finančná odmena pre seniorov

Informácia - finančná odmena pre seniorov 200€ alebo 300€.


16.12.2021

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2022

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 20228.12.2021

Bezpečné Vianoce a Silvester

Upozornenia a informácie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni.


6.12.2021

Vyhláška č. 281_2021

VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa


18.11.2021

Pozvánka na OZ 18.11.2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Ľubotín sa uskutoční dňa18.11.2021 v Polyfunkčnom dome, so začiatkom o 15:30 hodine.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka