Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/053/O 3.2.2011 Licencia a update modulov ekonomického informačného systému.
BrlS s.r.o.,    
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 3.2.2011 Verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa stavby "Komplexná rekonštrukcia a... Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM   1 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2010/OPZ - 6/2011 3.2.2011 Úprava podmienok pre realizáciu projektu "Komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu... Ministerstvo zdravotníctva SR   417 780,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 22.2.2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 01/lu/2010 z 03.05.2010. Dodatok rieši zmenu adresy sídla... Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve KÚŽP PO 21.4.2011 Zmena znenia ustanovení v Čl. III. v bodoch 3 a 4. Krajský úrad životného prostredia Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská č. 22VS-0801-0041-102 29.4.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 22VS-0801-0041-102 Ministerstvo hospodárstva    
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 14.6.2011 Predmetom zmluvy je výkon funkcie hlavného kontrolóra Ing. Martina Brillu /ďalej len HK/ vo... Ľubotín, Haligovce, Čirč, Orlov    
Detail Zmluva - dodatok 2 15.6.2011 Zmena čl. 3 hlavnej zmluvy. Ministerstvo hospodárstva SR    
Detail Zmluva Iná 01 16.6.2011 Podmienky, za akých Obec Ľubotín, poskytne dočasnú návratnú finančnú výpomoc Základnej... Základná škola s materskou školou Ľubotín   40 000,00 EUR 
Detail Zmluva Iná MK-4060 23.6.2011 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry SR   500,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 182/2011 23.6.2011 Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov pre program revitalizácie krajiny Úrad vlády SR   92 700,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 1 23.6.2011 Závňzok prijať 10 uchádzačov o zamestnanie na Program revitalizácie krajiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva - dodatok 2 23.6.2011 Prijať 6 uchádzačov o zamestnanie v rámci vyhlásenej mioriadnej situácie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 01 28.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2011. 13 dodávateľov    
Detail Faktúra došlá 02 28.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2011. 31 dodávateľov    
Detail Faktúra došlá 03 28.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2011. 26 dodávateľov    
Detail Faktúra došlá 04 28.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2011. 21 dodávateľov    
Detail Faktúra došlá 05 28.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2011. 36 dodávateľov    
Detail Faktúra došlá FD 128-011 28.6.2011 Dodávka plynu SPP, a. s. Bratislava   1 718,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 140-011 28.6.2011 Externý manažment projektu - finančný Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra   2 160,00 EUR 
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies