Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná MK-4060 23.6.2011 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry SR   500,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 182/2011 23.6.2011 Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov pre program revitalizácie krajiny Úrad vlády SR   92 700,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 1 23.6.2011 Závňzok prijať 10 uchádzačov o zamestnanie na Program revitalizácie krajiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva - dodatok 2 23.6.2011 Prijať 6 uchádzačov o zamestnanie v rámci vyhlásenej mioriadnej situácie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 127-2011 11.7.2011 Dotácia zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Obvodný úrad Prešov   3 000,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 1 20.7.2011 Zmena Čl. 3
Výdavky projektu - aktualizácia po skončení procesu VO
Ministerstvo zdravotníctva SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 0 20.7.2011 Verejné obstarávanie : "Technologické vybavenie kuchyne ŠJ - PLC Ľubotín" Orim-Tender, s. r. o   1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 14.7.2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri obce Ľubotín. Čech Viliam, Ing.   90 000,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 1 26.7.2011 Doplnenie a zmena čl. 8, čl. 10 a čl. 11 hlavnej zmluvy. O.S.V.O. comp. a. s. Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská 20110702 10.8.2011 Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu MK hlas, s.r.o. 45352305  8 905,44 EUR 
Detail Zmluva Úverová č. 957/2011/UZ 27.9.2011 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Úverová č. 958/2011/UZ 27.9.2011 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok 350-2010-UZ - Dodatok č. 1 27.9.2011 Tento Dodatok mení a dopĺňa zmluvu o termínovanom úvere č. 350/2010/UZ uzavretú medzi... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská KZFA/20110901_FAN_EK 14.11.2011 Poskytovanie stravných kupónov Le Cheque dejeuner s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva - dodatok č. 1 14.11.2011 Spresnenie podmienok dodávky stravných kupónov. Le Cheque dejeuner s.r.o.    
Detail Zmluva - dodatok 10-2010 24.8.2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmneu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok 38-2009 24.8.2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmneu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok 09-2010 24.8.2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmenu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok WTSL 24.11.2011 Aktualizácia žiadosti a časového harmonogramu Projektu. Mesto Muszyna    
Detail Zmluva Iná č. 187-2011 2.12.2011 Dohoda o zabezpečení vykonávania absolventskej praxe. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies