Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FD 01_2022 28.2.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2022 Počet faktúr celkom:34   20 083,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-02-2022 16.2.2022 Odvádzanie odpadových vôd z iných zdrojov verejnou kanalizáciou. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 01-02-2022 2.2.2022 Nabíjacia stanica pre elektromobily. Perun Elektromobility, s. r. o. 47142260  5 410,78 EUR 
Detail Zmluva 05-01-2022 31.1.2022 Projekt: "Stavebné úpravy amfiteátra v Ľubotíne – zastrešenie pódia" Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  17 814,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-01-2022 26.1.2022 Mobilný zber odpadového papiera a použitého kuchynského oleja. Lilly enviro, s.r.o. 52807886   
Detail Zmluva Dotačná 03-01-2022 25.1.2022 Dodatok č. N20200108015D03 ku Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu BOKKÚ Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687   
Detail Faktúra došlá FD 12_2021 24.1.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2021 Počet faktúr celkom: 45   34 267,29 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FV 12_2021 24.1.2022 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac december 2021 Počet faktúr celkom: 33   3 444,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-01-2022 21.1.2022 Služby pri starostlivosti o túlavé zvieratá. Kynologický klub a Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595   
Detail Zmluva Dodávateľská 02-01-2022 21.1.2022 Dodatok č. 1 - Zmena čl. IV. bod 3 - cena. Kynologický klub a Karanténna stanica Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 06-12-2021 17.1.2022 Stavebný dozor na stavbe: Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník. Ing. Jaroslav Kolodzej- KOLWEX 10770879  7 020,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-12-2021 31.12.2021 Stavebné práce v rámci realizácie projektu: „Zvýšenie kapacity materskej školy v... DANOVA SK s.r.o. 47 427 761  461 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05D-12-2021 31.12.2021 Dodatok č. 1 - Zmena Zmluvy v zmysle čl. IV, bod 6.24. DANOVA SK s.r.o.    
Detail Faktúra došlá FD 11_2021 28.12.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2021 Počet faktúr celkom: 27   16 516,11 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FV 11_2021 28.12.2021 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac november 2021 Počet faktúr celkom: 2   8,30 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 04-12-2021 22.12.2021 Prenájom plochy na umiestnenie Z-boxu. Packeta Slovakia, s. r. o. 48136999  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 03-12-2021 21.12.2021 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-12-2021 14.12.2021 Združená dodávka elektriny. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.    
Detail Zmluva Úverová 02-12-2021 13.12.2021 Dodatok č. 1 ku Zmluve o termínovanom úvere č. 1030_2020_ UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 10-11-2021 29.11.2021 Združená dodávka plynu do odberného miesta Odberateľa. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka