Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 07-09-2018 1.10.2018 Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom,a.s. Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail Zmluva Dodávateľská 05-09-2018 26.9.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia a pre realizáciu stavby,... STAVARCH, s.r.o. 44405294  860,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-2018 19.9.2018 Nákup veľkokapacitných kontajnerov na zmesový komunálny odpad. SIMA plus Krompachy, s. r. o. 47426136  15 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-09-2018 19.9.2018 Realizácia stavebných prác v súlade s projektom: "Zapojenie osady Hliník do separovaného... DANOVA SK. s.r.o. 47427761  14 524,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2018 17.9.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2018 Počet faktúr celkom: 28   103 432,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2018 17.9.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2018 Počet faktúr celkom: 32   18 206,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2018 17.9.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2018 Počet faktúr celkom: 26   13 256,91 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-09-2018 12.9.2018 Zmena Zmluvy o NFP po ukončenej kontrole verejného obstarávania. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   247 939,10 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 29-08-2018 6.9.2018 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 26-08-2018 30.8.2018 Doplnenie poistenia majetku nadobudnutého v rámci projektu: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne... KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dodávateľská 27-08-2018 30.8.2018 Stavebné práce na stavbe: "Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Ľubotíne". GB STAV KOŠICE, s. r. o. 48293750  174 363,16 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 28-08-2018 30.8.2018 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Nájomná 22-08-2018 27.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". Hric Milan - SHR   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23-08-2018 27.8.2018 Jednorázové účinkovanie na kultúrnom podujatí "Magnificat 2018" Anna Tomko Ferenčíková   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24-08-2018 27.8.2018 Jednorázové účinkovanie na kultúrnom podujatí "Magnificat 2018" Dávid Šablatúra   198,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25-08-2018 27.8.2018 Jednorázové účinkovanie na kultúrnom podujatí "Magnificat 2018" Umelecké centrum F6   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 18-08-2018 17.8.2018 Poskytnutie dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017. Prešovský samosprávny kraj   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 19-08-2018 17.8.2018 Otvorenie a vedenie bežného účtu vo VÚB na realizáciu projektu "ČOV a kanalizácia I. a... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Iná 20-08-2018 17.8.2018 Otvorenie a vedenie bežného účtu vo VÚB pre potreby realizácie projektu: "Zníženie... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Nájomná 21-08-2018 17.8.2018 Nájom plôch na propagáciu nájomcu. Prefa Orlov, s.r.o.   200,00 EUR