Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 05-2022_FD 15.6.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2022 Počet faktúr celkom:28   34 793,60 EUR 
Detail Zmluva Poistná 02-06-2022 15.6.2022 Do poistenia zaradená nabíjacia stanica elektromobilov Ľubotín. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Nájomná 01-06-2022 31.5.2022 Nájom nebytových priestorov na sklad odevov pre internetový obchod. DuVa-Tech, s.r.o. 52070824  36,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 04-2022_FD 17.5.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2022. Počet faktúr celkom: 28   20 759,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 04-2022_FV 17.5.2022 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2022 Počet faktúr celkom: 118   8 207,19 EUR 
Detail Zmluva Iná 01-05-2022 13.5.2022 Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby v zariadení pre... Humanitarian, n. o, 45734461   
Detail Zmluva Poistná 03-05-2022 9.5.2022 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   50,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 02-04-2022 5.5.2022 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Obce Ľubotín. Súkromné osoby    
Detail Zmluva Iná 03-04-2022 5.5.2022 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Obce Ľubotín. Súkromné osoby    
Detail Zmluva Dotačná 02-05-2022 5.5.2022 Úprava práv a povinností pri zabezpečovaní aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Nájomná 08-04-2022 2.5.2022 Nájom nebytových priestorov pre kanceláriu MAS. MAS, Horný Šariš - Minčol 42420245   
Detail Zmluva Úverová 07-04-2022 29.4.2022 Zmena a doplnenie Zmluvy o termínovanom úvere č. 1030/2020/UZ. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Iná 05-04-2022 27.4.2022 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov. T-MAPY, s.r.o. 43995187   
Detail Zmluva Iná 06-04-2022 27.4.2022 Otvorenie a vedenie bežného účtu pre projekt: "Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Nájomná 14-RO-2021 19.4.2022 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. Slávo Červeňák    
Detail Zmluva Dodávateľská 04-04-2022 12.4.2022 Vypracovanie zastavovacej štúdie a projektovej dokumentácie pre ÚR a SP "IBV Ľubotín – Pod... Ing. arch. Ivan Oliver Smolec, autorizovaný architekt SKA 0561 AA 32873964  14 400,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 01-04-2022 11.4.2022 Nájom nebytových priestorov. DuVa-Tech, s.r.o. 520 708 24   
Detail Faktúra došlá FD 03-2022 11.4.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2022 Počet faktúr celkom: 29   21 799,11 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FV 03-2022 11.4.2022 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac marec 2022 Počet faktúr celkom: 19   13 395,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2022 30.3.2022 Uskutočnenie stavebných prác: „Turistický chodník Ľubotín - I. etapa - Časť 1.:... COLAS Slovakia, a.s. 31651402  52 107,80 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies