Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 02/2018 19.6.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2018 Počet faktúr celkom: 33   163 254,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2018 19.6.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2018 Počet faktúr celkom: 25   11 816,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2018 19.6.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2018 Počet faktúr celkom: 39   19 599,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2018 19.6.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2018 Počet faktúr celkom: 28   9 475,44 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-06-2018 7.6.2018 V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa mení odsek 3.1. Menia sa aj prílohy č. 3 a č. 5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Poistná 03-06-2018 5.6.2018 Úrazové poistenie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 04-06-2018 5.6.2018 Úrazové poistenie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dotačná 01-06-2018 4.6.2018 Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50j zák. č. 5/2004 o službách zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   6 218,40 EUR 
Detail Zmluva Iná 09-05-2018 21.5.2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Iná 10-05-2018 21.5.2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Iná 11-05-2018 21.5.2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Iná 08-05-2018 18.5.2018 Otvorenie a vedenie bežného účtu vo VÚB. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Poistná 06-05-2018 16.5.2018 Poistenie traktora EČV: SL-972-BR (havária, vandalizmus, živel). Generali, poisťovňa a. s. 35709332  432,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná Poistná zmluva 07-05-2018 HP_p 16.5.2018 Poistenie prívesu EČV: SL-278-YE (havária, vandalizmus, živel). Generali, poisťovňa a. s.   140,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 03-05-2018 15.5.2018 Dohoda o vykonaní odbornej praxe. Spojená škola    
Detail Zmluva Iná 04-05-2018 15.5.2018 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a jedlých olejov. EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 05-05-2018 15.5.2018 Zmluva o NFP pre projekt: "Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   249 650,18 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 12-05-2018 7.5.2018 Prenájom nebytových priestorov v objekte Zdravotného strediska Ľubotín. DENTAL desing spol. s.r.o. 48189448   
Detail Zmluva Poistná 01-05-2018 3.5.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (príves). KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  25,07 EUR 
Detail Zmluva Poistná 02-05-2018 3.5.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (traktor). KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  41,86 EUR