Aktuality

Aktuality

12.4.2022

Virtuálna dopravná karta v mobile

Informácie o novej možnosti platby za cestovný lístok.


5.4.2022

Ďalší projekt schválený

Dňa 5.4.2022 sme, z Ministerstva vnútra SR, Sekcie európskych programov, Odboru inklúzie MRK, oddelenia výberu projektov, zaregistrovali Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorým sa začína proces prípravy realizácie ďalšieho nového projektu pod názvom: „Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník“.
Účelom projektu je rozšírenie kanalizácie do rómskej osady a dobudovanie časti kanalizácie – stoka „C“, na úseku ul. Hlavná.
V časti „rozšírenie kanalizácie do rómskej osady“ ide o vybudovanie splaškovej kanalizácie, ktorá zabezpečí odvedenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov v rómskej osade na ulici Hliník do stoky „B5“.
V časti „dobudovanie časti kanalizácie“ ide o vybudovanie stoky „C“, ktorá zabezpečí odvedenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov situovaných na začiatku obce Ľubotín (zo smeru Lipany), ktoré sú lokalizované pod úrovňou cesty I/68.
Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 547 106, 04 EUR. Veľkým bonusom pre našu je obec fakt, že na projekt nemusí vynaložiť žiadnu povinnú spoluúčasť (ako doteraz 5%), čiže celkové oprávnené výdavky budú hradené z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.
O ďalšom postupe budeme priebežne informovať.25.3.2022

Vyhlásenie OR HaZZ SR k požiarom

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni varuje pred obdobím zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných a priľahlých pozemkoch.


24.3.2022

Upozornenie - výstraha pred phishingom

V súvislosti so stále aktuálnou témou zasielania podvodných správ (phishingov), ktorých cieľom je vylákať od ľudí citlivé údaje na ich zneužitie, zverejňujeme túto výstrahu.


18.3.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ 23.03.2022

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Ľubotín sa uskutoční dňa 23.03.2022 v Polyfunkčnom dome, so začiatkom o 16:30 hodine.


Poďakovanie
11.3.2022

Poďakovanie28.2.2022

Triedenie komunálnych odpadov za rok 2021

Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2021


23.2.2022

Slovenka roka 2022

Bude rodáčka z Ľubotína - Slovenkou roka 2022?

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka