Aktuality

Aktuality

26.4.2021

Covid školský automat

Covid školský automat po stupňoch ostražitosti a varovania:
Okres Stará Ľubovňa je od 07.06.2021 v II. stupni ostražitosti (oranžová farba).22.3.2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - SODB

Už len dva týždne na online sčítanie ...

18.2.2021

Miestne komunikácie v rómskej osade

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: ZM_SEP-IMRK2-2020-004034, dňa 3.2.2021, sa v našej obci začalo s implementáciou projektu, riešiaceho rekonštrukciu a budovanie miestnych komunikácií do osady Hliník, realizovaného s finančnou podporou EŠIF - európskych štrukturálnych a investičných fondov. Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvom vnútra SR.4.2.2021

Návrat do škôl

Návrat do škôl - detí do materskej školy a žiakov I. stupňa do základnej školy od 8. februára 2021 - bude možný za podmienky, že jeden z rodičov a príslušní zamestnanci školy budú disponovať negatívnymi testami. Testovanie zabezpečí Obec Ľubotín ako zriaďovateľ základnej školy s materskou školou.


25.1.2021

Výsledky skríningového testovania na COVID-19

Testovanie sa uskutočnilo v dňoch 23. a 24.1.2021, v dočasnom odberovom mieste vytvorenom v priestoroch Polyfunkčného centra Ľubotín.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka