Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 4-7-2015 14.7.2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... COMCAS, s. r. o. 36 494 721  10 459,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5-12-2014 23.12.2014 Technické vybavenie infobodu - vybavenie IKT. Comcas, s.r.o. 36494721  4 221,91 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6-12-2014 23.12.2014 Technické vybavenie sociocentra - vybavenie IKT Comcas, s.r.o.   1 540,43 EUR 
Detail Zmluva Iná 3-12-2015 16.12.2015 Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Ľubotín. Daniel Majerníček   483,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 03-01-2016 19.1.2016 Zmena údajov zmluvných strán Kúpnej zmluvy č. 3-12-2015. Daniel Majerníček    
Detail Zmluva Dodávateľská 05-12-2021 31.12.2021 Stavebné práce v rámci realizácie projektu: „Zvýšenie kapacity materskej školy v... DANOVA SK s.r.o. 47 427 761  461 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05D-12-2021 31.12.2021 Dodatok č. 1 - Zmena Zmluvy v zmysle čl. IV, bod 6.24. DANOVA SK s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 04-10-2022 14.10.2022 Mení sa znenie pôvodnej Zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. IV, bod 4.2 DANOVA SK s.r.o. 47 427 761  665 191,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-01-2020 10.1.2020 Stavebné práce: „Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín“ DANOVA SK, s.r.o. 47 427 761  25 296,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10-10-2020 18.11.2020 Rekonštrukcia budovy fitnes centra. Danova SK, s.r.o.   5 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-09-2018 19.9.2018 Realizácia stavebných prác v súlade s projektom: "Zapojenie osady Hliník do separovaného... DANOVA SK. s.r.o. 47427761  14 524,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09-11-2018 20.11.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 04-09-2018 k projektu-Zapojenie osady Hliník do separovaného... DANOVA SK. s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 04/10/2019 30.10.2019 Stavebné práce s názvom: „Stavebné úpravy amfiteátra v Ľubotíne – zastrešenie pódia“ DANOVA, s.r.o. 47 427 761  26 672,40 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 4-6-2015 11.6.2015 Podmienky poskytovania služieb v rámci infor. systému Dátového centra obcí a miest. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail Zmluva Dotačná 2-10-2015 22.10.2015 Zmena platnosti Zmluvy o pripojení k Informačnému systému DCOM. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)    
Detail Zmluva Dodávateľská 8-12-2015 30.12.2015 Zabezpečenie riadnej prevádzky Informačnému systému DCOM. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)    
Detail Zmluva Iná 01-10-2016 17.10.2016 Zmena článku č. 1 a č. 5. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-02-2017 10.3.2017 Poskytovanie služieb súvisiacich s používaním Web portálu. Datalan, a. s. 35810734  500,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 05-07-2019 16.7.2019 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Dávid Diňa, r. Diňa, občan SR   1 851,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-08-2018 1.8.2018 Jednorazové účinkovanie na kultúrnom podujatí konanom dňa 29.7.2018 v Ľubotíne. David Šablatúra   198,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka