Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 07-11-2017 30.11.2017 Technické zariadenie pre projekt: Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   14 943,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-02-2018 1.2.2018 Doplnenie čl. VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody, bod 6.19.3. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dodávateľská 04-10-2017 26.10.2017 Realizácia stavebného diela "Kanalizácia a ČOV Ľubotín I. a II. etapa". ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   2 523 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/07/2018 18.7.2018 Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy OÚ v Ľubotíne ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   227 997,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-08-2020 5.8.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 43/2017 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok 03/03/2021 16.3.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 43/2017 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-04-2021 7.4.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 43-2017 - presun položiek v rámci stavebných objektov. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dodávateľská 05-04-2021 23.4.2021 Zhotovenie diela: "Ľubotín Dažďová kanalizácia". ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   47 822,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-10-2022 19.10.2022 Stavebné práce: "Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník" ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 339  541 035,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-05-2023 15.5.2023 Stavebné práce s názvom: Miestne komunikácie v rómskej osade - Obec Ľubotín. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335  596 898,29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-05-2023 16.5.2023 Zmena čl. III. bodu 3.3. Zmluvy - termíny realizácie diela. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok 02-09-2023 12.9.2023 Zmena Prílohy č. 1 - Ocenený výkaz výmer - rozpočet zmluvy ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168339  596 898,29 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 12-10-2023 26.10.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 19/2022 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168339  523 622,77 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 07-02-2024 20.2.2024 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 10/2023 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168339  552 740,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-8-2015 5.8.2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka interiérového vybavenia. AutoCont SK a.s. 36 396 222  21 865,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-AK-PL-SK-2013 30.9.2013 Externý manažment projektu: „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier... B&G MANAGEMENT, s. r. o. 45 972 745  5 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-AA-PL-SK-2013 30.9.2013 Externý manažment projektu: „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier... B&G MANAGEMENT, s. r. o.   5 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 01-2012-emp 27.1.2012 Mandátna zmluva - externý manažment projektu : "Ochrana Ľubotína pred prívalovými... B&G management, s.r.o. 45972745  13 660,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-01-2017 17.2.2017 Realizácia stavby: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín". BD Plus s.r.o. 45633681  49 945,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08-06-2016 4.8.2016 Úprava práv a povinností pri nakladaní s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území... Brantner Poprad, s. r. o. 36444618   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies