Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 05-04-2021 23.4.2021 Zhotovenie diela: "Ľubotín Dažďová kanalizácia". ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   47 822,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-10-2022 19.10.2022 Stavebné práce: "Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník" ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 339  541 035,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-8-2015 5.8.2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka interiérového vybavenia. AutoCont SK a.s. 36 396 222  21 865,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-AK-PL-SK-2013 30.9.2013 Externý manažment projektu: „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier... B&G MANAGEMENT, s. r. o. 45 972 745  5 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-AA-PL-SK-2013 30.9.2013 Externý manažment projektu: „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier... B&G MANAGEMENT, s. r. o.   5 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 01-2012-emp 27.1.2012 Mandátna zmluva - externý manažment projektu : "Ochrana Ľubotína pred prívalovými... B&G management, s.r.o. 45972745  13 660,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-01-2017 17.2.2017 Realizácia stavby: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín". BD Plus s.r.o. 45633681  49 945,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08-06-2016 4.8.2016 Úprava práv a povinností pri nakladaní s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území... Brantner Poprad, s. r. o. 36444618   
Detail Zmluva Dodávateľská 44613628-BRIS 12.2.2013 Poskytovanie konzultácií a poradenstva. BrIS Prešov s.r.o. 44613628  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 44613628-2 7.3.2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o poskytovaní konzultácií a poradenstva - predĺženie... BrIS Prešov s.r.o. 44613628   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/053/O 3.2.2011 Licencia a update modulov ekonomického informačného systému.
BrlS s.r.o.,    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-07-2017 28.7.2017 Zabezpečenie vykonania umeleckého koncertu Výkonným umelcom - Cesleste Buckingham. Buckingham Entertainment Group s.r.o. 45288992  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/zslu/2011 21.4.2011 Vykonávanie inžinierskej činnosti - stavebný dozor počas realizácie stavebnej časti projektu... CAPANNA, s.r.o. 43 943 349  5 750,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 138-011 28.6.2011 Stavebný dozor - telocvičňa CAPANNA, s.r.o. 43 943 349  1 361,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 14.7.2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri obce Ľubotín. Čech Viliam, Ing.   90 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-10-2014 14.10.2014 Realizácia diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín“ CESTY MOSTY, s.r.o. 47 590 807  35 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 2.12.2014 Realizácia prác naviac a s tým súvisiaca zmena ceny. CESTY MOSTY, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá SL_2021006 8.6.2021 Stavebné práce na výstavbe ciest pre predmet zákazky: "Zriadenie a obnova komunikácií v obci... COLAS Slovakia, a.s. 31651402  15 661,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2022 30.3.2022 Uskutočnenie stavebných prác: „Turistický chodník Ľubotín - I. etapa - Časť 1.:... COLAS Slovakia, a.s. 31651402  52 107,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-03-2022 30.3.2022 Uskutočnenie stavebných prác: „Turistický chodník Ľubotín - I. etapa - Časť 2.:... COLAS Slovakia, a.s. 31651402  68 116,02 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka