Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská č. 01-2012-emp 27.1.2012 Mandátna zmluva - externý manažment projektu : "Ochrana Ľubotína pred prívalovými... B&G management, s.r.o. 45972745  13 660,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09-06-2016 2.8.2016 Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi na území obce Ľubotín. INSA, s. r. o. 36024376   
Detail Zmluva Iná 02-12-2016 12.12.2016 Otvorenie a vedenie bežného účtu na dotácie. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Iná 19-08-2018 17.8.2018 Otvorenie a vedenie bežného účtu vo VÚB na realizáciu projektu "ČOV a kanalizácia I. a... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Dotačná 4-9-2015 22.10.2015 Podmienky zabezpečenia dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 04-06-2016 29.6.2016 Poistenie požiarneho vozidla - AVIA 31 K; SL-611-AK Kooperatíva 00585441  110,70 EUR 
Detail Zmluva Poistná 05-04-2016 25.4.2016 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   92,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 10-01-2018 5.3.2018 Poistná zmluva č. 080-2046.811 - Dodatok č. 8. Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 4-11-2015 23.12.2015 Poistná zmuva č. 080-2046.811 v znení dodatku č. 5 - poistenie obecného majetku. Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dotačná 06-07-2016 4.8.2016 Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu strechy ŠRC Ľubotín. Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44613628-BRIS 12.2.2013 Poskytovanie konzultácií a poradenstva. BrIS Prešov s.r.o. 44613628  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11-03-2016 4.4.2016 Poskytovanie verejných služieb v oblasti telekomunikácie. Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail Faktúra došlá 04/2012 30.4.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2012. Počet faktúr celkom: 19    
Detail Faktúra došlá 04/2013 3.5.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2013. Počet faktúr celkom: 23    
Detail Faktúra došlá 04/2014 5.5.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2014. Počet faktúr celkom: 30    
Detail Faktúra došlá 08/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2016. Počet faktúr celkom: 24    
Detail Faktúra došlá 08/2018 17.9.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2018 Počet faktúr celkom: 26   13 256,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2014 19.1.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2014. Počet faktúr celkom: 62    
Detail Faktúra došlá 01/2013 14.2.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2013. Počet faktúr celkom: 17    
Detail Faktúra došlá 01/2018 26.2.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2018 Počet faktúr celkom: 32   8 784,98 EUR