Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 07/2015 2.10.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2015. Počet faktúr celkom: 23   11 950,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2016 21.2.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016. Počet faktúr celkom: 30   12 340,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2015 3.6.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2015. Počet faktúr celkom: 20   9 717,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2017 12.5.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2017. Počet faktúr celkom: 22   12 172,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2016 21.2.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2016. Počet faktúr celkom: 44   40 755,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2017 26.2.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2017 Počet faktúr celkom: 40   50 180,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2016. Počet faktúr celkom: 23   22 068,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2016 9.11.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2016. Počet faktúr celkom: 32   16 589,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2016. Počet faktúr celkom: 22   11 194,26 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 7-6-2015 29.6.2015 Úprava práv a povinností pri poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 06-03-2016 23.3.2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "Kanalizácia Ľubotín" Ing. Richard Soporský   18 960,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 02-06-2016 21.6.2016 Bezodplatný prevod požiarnej AVIE. Obec Lesnica 00330001  0,00  
Detail Zmluva - dodatok 04-07-2019 16.7.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1028 o zbere, preprave a zneškodnení KO a DSO. EKOS, a. s., Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 01-10-2021 6.10.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu č. P3136-2018 - zmena ceny dodávky plynu. MAGNA ENERGIA a.s.    
Detail Zmluva - dodatok 04-02-2017 7.3.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 05-05-2015 Ministerstvo vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 04-04-2021 19.4.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N031-421-19 - zmeny sú uvedené v Čl.... Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Iná 10-12-2015 19.1.2016 Dodatok č. 3 ku Zmluve o prevode správy majetku Obce Základná škola s materskou školou Ľubotín 37872885   
Detail Zmluva Iná 01-06-2016 21.6.2016 Dodatok č. 4 ku Zmluve o prevode správy majetku Obce - prevod vozidla na prevoz stravy. Základná škola s materskou školou Ľubotín    
Detail Zmluva Dotačná 01-06-2021 25.6.2021 Dodatok č. N20200108015D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu BOKKÚ. Implementačná agentúra MPSVaR SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 03-06-2016 21.6.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - telekomunikačné služby Slovak Telekom a. s. 35756469   
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies