Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná 04-12-2019 23.12.2019 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - pozemku č. KN-C 755/128. Milan Šoltýs   600,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-12-2019 16.12.2019 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  444 490,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 01-12-2019 12.12.2019 Nájom nebytových priestorov. MAS "Horný Šariš Minčol" 42420245   
Detail Zmluva Dodávateľská 8-11-2019 9.12.2019 Činnosť stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona na stavbe: ČOV a Kanalizácia Ľubotín... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  27 780,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 07-11-2019 Zmluva o poskytnutí 3.12.2019 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na r. 2019 na zabezpečenie úloh prevencie... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov 00151866  5 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá MA / 20190013 3.12.2019 Ugrade a rozšírenie kamerového systému. Vladimír Bučko – BUKY 14387590  6 283,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá MA_20190011 25.11.2019 Dodávka veľkoplošného pútača a stálej tabule pre projekt: "ČOV a kanalizácia Ľubotín I.... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. 47320834  963,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-11-2019 22.11.2019 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov. DUETT Business Residence 50528041   
Detail Zmluva Iná 06-11-2019 22.11.2019 Zmluva o bežnom účte pre projekt: "Zvýšenie kapacity MŠ v Ľubotíne" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Nájomná 04-11-2019 18.11.2019 Nájom nebytových priestorov na poskytovanie služieb v zdravotníctve. Deneka s.r.o. 52731006   
Detail Zmluva Dodávateľská 03-11-2019 12.11.2019 Skončenie Zmluvy dohodou. NAJ s.r.o.    
Detail Zmluva Poistná 01-11-2019 7.11.2019 Úrazové poistenie zvýhodneného uchádzača o zamestnanie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dotačná 02-11-2019 7.11.2019 Realizácia činností prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 05-10-2019 5.11.2019 V zmysle Čl. I. Dodatku č. 01. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dotačná 06-10-2019 4.11.2019 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 04/10/2019 30.10.2019 Stavebné práce s názvom: „Stavebné úpravy amfiteátra v Ľubotíne – zastrešenie pódia“ DANOVA, s.r.o. 47 427 761  26 672,40 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-10-2019 1.10.2019 Úprava práv a podmienok pre implementáciu národného projektu Praxou k zamestnaniu 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 02-10-2019 1.10.2019 Úprava podmienok poskytnutia NFP na realizáciu projektu: Budovanie a modernizácia odborných... Prešovský samosprávny kraj 37870475  153 629,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2019 26.9.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2019. Počet faktúr celkom: 24   23 893,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2019 26.9.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2019. Počet faktúr celkom: 40   50 429,03 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka