Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Iná 09-05-2018 21.5.2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Iná 10-05-2018 21.5.2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Iná 11-05-2018 21.5.2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Iná 08-05-2018 18.5.2018 Otvorenie a vedenie bežného účtu vo VÚB. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Poistná 06-05-2018 16.5.2018 Poistenie traktora EČV: SL-972-BR (havária, vandalizmus, živel). Generali, poisťovňa a. s. 35709332  432,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná Poistná zmluva 07-05-2018 HP_p 16.5.2018 Poistenie prívesu EČV: SL-278-YE (havária, vandalizmus, živel). Generali, poisťovňa a. s.   140,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 03-05-2018 15.5.2018 Dohoda o vykonaní odbornej praxe. Spojená škola    
Detail Zmluva Iná 04-05-2018 15.5.2018 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a jedlých olejov. EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 05-05-2018 15.5.2018 Zmluva o NFP pre projekt: "Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   249 650,18 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 12-05-2018 7.5.2018 Prenájom nebytových priestorov v objekte Zdravotného strediska Ľubotín. DENTAL desing spol. s.r.o. 48189448   
Detail Zmluva Poistná 01-05-2018 3.5.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (príves). KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  25,07 EUR 
Detail Zmluva Poistná 02-05-2018 3.5.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (traktor). KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  41,86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11-01-2018 20.4.2018 Nové znenie čl. 4.3 a doplnenie nového čl. 9.5.1. NATUR-PACK, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-04-2018 19.4.2018 Oprava administratívnej chyby v Čl. 10, bod. 10.1. LAKATA s.r.o.    
Detail Zmluva Iná 01-04-2018 Kúpna zmluva 13.4.2018 Kúpa prebytočného materiálu. Peter Kormaník   285,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2018 22.3.2018 Zmena termínu ukončenia hlavných aktivít projektu. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Poistná 05-02-2018 15.3.2018 Poistná zmluva_Dodatok č. 9. KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 10-01-2018 5.3.2018 Poistná zmluva č. 080-2046.811 - Dodatok č. 8. Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group    
Detail Faktúra došlá 11/2017 26.2.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2017 Počet faktúr celkom: 28   10 694,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2017 26.2.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2017 Počet faktúr celkom: 40   50 180,50 EUR