Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 09-2022_FV 4.10.2022 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac september 2022 Počet faktúr celkom: 33   2 829,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 09-2022_FD 4.10.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2022 Počet faktúr celkom: 20   19 294,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-2022 19.9.2022 Zmena programu Služby na pôvodnom telefónnom čísle. Slovak Telekom, a. s. 35763469   
Detail Zmluva Dotačná 02-09-2022 9.9.2022 Úprava podmienok pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Faktúra vyšlá 08-2022_FV 9.9.2022 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac august 2022 Počet faktúr celkom: 1   125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08-2022_FD 9.9.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2022 Počet faktúr celkom: 11   5 987,25 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-09-2022 8.9.2022 V Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí príspevku, Predmet podpory v časti 4. AKTIVITA PROJEKTU sa... MAS „Horný Šariš – Minčol“ 42420245   
Detail Zmluva Dotačná 02-08-2022 31.8.2022 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Dobrá kniha - liek na dušu". Fond na podporu umenia 42418933  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 07-2022_FD 10.8.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2022 Počet faktúr celkom: 29   17 214,17 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 07-2022_FV 10.8.2022 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac júl 2022 Počet faktúr celkom: 4   2 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 06-2022_FD 3.8.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2022 Počet faktúr celkom:33   18 172,89 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 06-2022_FV 3.8.2022 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac jún 2022 Počet faktúr celkom: 33   1 863,85 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-06-2022 3.8.2022 Zmeny v zmysle Čl. I., body 1. - 10. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  444 490,80 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-07-2022 3.8.2022 Zmeny v zmysle Čl. 2. Prešovský samosprávny kraj 37870475  149 501,78 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-07-2022 3.8.2022 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  547 106,04 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 03-07-2022 3.8.2022 Poskytnutie dotácie v rámci programu Šport na podporenú činnosť: Z Ľubotína na hrad Plaveč. Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-08-2022 3.8.2022 Zabezpečenie procesu VO pre projekt: "Zvýšenie triedenia odpadov v obci Ľubotín". Ledas, s.r.o. 35886609  2 160,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 03-06-2022 29.6.2022 Zmena Čl. IV., bodov 1., 2. a 3. pôvodnej zmluvy. Pekárová Paulína 40319814  200,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 04-06-2022 29.6.2022 Externý manažment v rámci projektu: "Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady... Special Care a Consulting, s. r. o. 36817147  10 350,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 05-2022_FV 15.6.2022 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac máj 2022 Počet faktúr celkom: 1   125,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies