Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva - dodatok 14-08-2019 26.8.2019 Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu: "Zapojenie osady Hliník do separovaného zberu... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dodávateľská 10-08-2019 19.8.2019 Zmeny v č. 1.,2., a 3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail Zmluva Nájomná 02-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. DENTAL desing spol. s r. o.   50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 03-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. ELIXÍR, s.r.o.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 04-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. EKOS, a. s., Stará Ľubovňa   50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 05-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. Prefa Orlov   100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 06-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. KL-CONSTRUCT, s.r.o.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 07-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. Moner, s.r.o.   150,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 08-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. LASACHI, s.r.o.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 09-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-08-2019 2.8.2019 Zmena čl. 1 Zmluvy, ods. 1.1. bod 1.1.1. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Iná 09-07-2019 1.8.2019 Dodávka pitnej vody verejného vodovodu. Marian Semenďak    
Detail Zmluva Dotačná 10-07-2019 1.8.2019 Úprava práv a povinností pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre účely... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Nájomná 07-07-2019 31.7.2019 Umiestnenie reklamného bannera na podujatí "Kultúrne leto 2019" na účely propagácie nájomcu. O.S.V.O. comp, a .s.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08-07-2019 31.7.2019 Proces verejného obstarávania pre zákazku: Zvýšenie kapacity Materskej školy v Ľubotíne. LEDAS, s.r.o. 35886609  2 880,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 06-07-2019 25.7.2019 Prenájom plochy pre reklamné činnosti nájomcu. IFOsoft s.r.o. 31666108  50,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 05-07-2019 16.7.2019 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Dávid Diňa, r. Diňa, občan SR   1 851,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-07-2019 16.7.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb mobilného operátora. Slovak Telekom, a. s.    
Detail Zmluva - dodatok 04-07-2019 16.7.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1028 o zbere, preprave a zneškodnení KO a DSO. EKOS, a. s., Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Dotačná 01-07-2019 8.7.2019 Dotácia na realizáciu projektu: "Kultúrne leto v obci Ľubotín 2019". Prešovský samosprávny kraj   1 275,00 EUR