Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dotačná 12-11-2018 26.11.2018 Bezodplatný prevod hnuteľného majetku na Základnú školu s MŠ Ľubotín. Metodicko_pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Dodávateľská 10-11-2018 23.11.2018 Zmena obchodného mena, zmena konateľa a zmena bankového spojenia. Up Slovensko, s. r. o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 08-09-2018 23.11.2018 Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej osade Ľubotín. Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  7 395,00 EUR 
Detail Zmluva Úverová 11-11-2018 23.11.2018 Termínovaný úver na spolufinancovanie štyroch investičných projektov. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 08-11-2018 20.11.2018 Dodávka plynu do odberných miest podľa špecifikácie v Prílohe č. 1. Magna Energia a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 09-11-2018 20.11.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 04-09-2018 k projektu-Zapojenie osady Hliník do separovaného... DANOVA SK. s.r.o.    
Detail Zmluva Nájomná 06-11-2018 14.11.2018 Zmeny sú definované v Čl. II v bodoch 2.1.1 až 2.1.4 . MAS Horný Šariš - Minčol    
Detail Zmluva Poistná 07-11-2018 14.11.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 04-11-2018 9.11.2018 Úprava práv a povinností pri poskytovaní dávky v hmotnej núdzi. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 05-11-2018 9.11.2018 Tribúna na futbalovom ihrisku v Ľubotíne. Šport Projekt s.r.o. 47 317 612  13 386,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-11-2018 8.11.2018 Dodávka elektriny do odberných miest špecifikovaných v Prílohe č. 1. Magna Energia a.s. 35743565   
Detail Zmluva Iná 03-11-2018 8.11.2018 Vykonávanie odbornej praxe žiačky strednej školy v Komunitnom centre Ľubotín. Spojená škola 42077150   
Detail Faktúra došlá 09/2018 8.11.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2018. Počet faktúr celkom: 23   7 665,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2018 8.11.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2018. Počet faktúr celkom: 36   182 355,81 EUR 
Detail Zmluva Iná 01-11-2018 7.11.2018 Pristúpenie Obce Chmeľnica ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín. Obec Chmeľnica 00329916   
Detail Zmluva Dotačná 02-10-2018 31.10.2018 Úprava práv a podmienok pri realizácii národného športového projektu výstavby,... Slovenský futbalový zväz 00687308  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 03-10-2018 31.10.2018 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu:... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  181 999,23 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-10-2018 15.10.2018 Úprava práv a povinností pri poskytnutí dotácie z fondu na projekt: "Zníženie energetickej... Environmentálny fond 30796491  165 645,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-09-2018 Príkazná zmluva 1.10.2018 Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania poistenia majetku a zodpovednosti za škody. Ing. Jozef Balkó 43401228  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 07-09-2018 1.10.2018 Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom,a.s. Slovak Telekom a. s. 35756469