Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 09_2023_FD 5.10.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2023 Počet faktúr: 48   1 224 356,07 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 05-09-2023 3.10.2023 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Katarína Lichvarčíková - Cukráreň Lakocinka 48059889   
Detail Faktúra došlá 08_2023_FD 19.9.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2023 Počet faktúr celkom: 41   27 969,34 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 08_2023_FV 19.9.2023 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac august 2023 Počet faktúr celkom: 1   125,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 04-09-2023 14.9.2023 Ukončenie Zmluvy na základe vzájomnej dohody COLAS Slovakia, a.s. 31651402   
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-2023 13.9.2023 Úprava výšky mesačnej odmeny JUDr. František Kyšeľa 47193301  250,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 02-09-2023 12.9.2023 Zmena Prílohy č. 1 - Ocenený výkaz výmer - rozpočet zmluvy ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168339  596 898,29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-09-2023 8.9.2023 Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 17-08-2023 8.9.2023 Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  154 111,95 EUR 
Detail Zmluva Iná 16-08-2023 6.9.2023 Dar - príspevok na kultúrne leto 2023 LASACHI s.r.o. 46545727  200,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 14-08-2023 17.8.2023 Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. Ing. Ján Lazor TERMGAS   50,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 15-08-2023 17.8.2023 Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. FIRMONT s. r. o. 36729973  100,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 12-08-2023 10.8.2023 Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. JP Mannschaft, s. r. o. 52731413  100,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 13-08-2023 10.8.2023 Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. Megastav - MG, s r. o. 45909245  100,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 07-07-2023 8.8.2023 Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. Marek Volk 35395184  100,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 09-08-2023 8.8.2023 Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. EURONIG, s. r. o. 36513270  200,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 10-08-2023 8.8.2023 Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. Róbert Kuruc 46488880  100,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 11-08-2023 8.8.2023 Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. Ján Tomáš - AUTOSERVIS 45553939  70,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 03-08-2023 7.8.2023 Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. Ing. Michal Knapík 42237394  50,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 04-08-2023 7.8.2023 Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX 10770879  200,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies