Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 03-03-2023 2.4.2023 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dotačná 04-03-2023 2.4.2023 Zabezpečenie podmienok vykonávania menších obecných služieb. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2023 28.3.2023 Dodatok č. 1 - doplnenie čl. 7 o nový bod č. 3, upravujúci spôsob fakturácie. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Faktúra vyšlá 02_2023_FV 17.3.2023 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac február 2023 Počet faktúr celkom: 21   13 752,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 02_2023_FD 17.3.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2023 Počet faktúr celkom: 24   13 587,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 01_2023_FD 27.2.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2023 Počet faktúr celkom: 15   7 913,07 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 01_2023_FV 27.2.2023 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac január 2023 Počet faktúr celkom: 3   1 990,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-02-2023 26.2.2023 Finančná dotácia na prevádzku Domu sv. Anny v St. Ľubovni v roku 2023. Gréckokatolícky charita Prešov 35514388  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 06-02-2023 26.2.2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP - Zmeny v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku. Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Iná 04-02-2023 20.2.2023 Finančný príspevok na poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov. GABRIELA n. o. 37886983   
Detail Zmluva Dodávateľská 07-02-2023 20.2.2023 Zmeny vyvolané legislatívnymi procesmi a potrebou zefektívnenia plnenia zmluvy. NATUR-PACK, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-03-2023 15.2.2023 Zmeny uvedené v bode 2.2. Prešovský samosprávny kraj    
Detail Zmluva Dotačná N20200108015D05 13.2.2023 DODATOK č. N20200108015D05 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie... Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687   
Detail Faktúra došlá 12_2022_FD 27.1.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2022 Počet faktúr celkom: 53   79 212,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 12_2022_FV 27.1.2023 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac december 2022 Počet faktúr celkom: 34   2 398,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-01-2023 12.1.2023 Poskytovanie právnych služieb. JUDr. František Kyšeľa 47193301   
Detail Zmluva Iná 01/12/2022 10.1.2023 Dohoda č. 22/38/010/48 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 02/12/2022 10.1.2023 Dohoda č. 22/38/012/23 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 11-2022_FD 7.12.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2022 Počet faktúr celkom: 35   35 989,33 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 11-2022_FV 7.12.2022 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac november 2022 Počet faktúr celkom: 4   600,80 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies