Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Poistná Poistná zmluva 07-05-2018 HP_p 16.5.2018 Poistenie prívesu EČV: SL-278-YE (havária, vandalizmus, živel). Generali, poisťovňa a. s.   140,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 03-05-2018 15.5.2018 Dohoda o vykonaní odbornej praxe. Spojená škola    
Detail Zmluva Iná 04-05-2018 15.5.2018 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a jedlých olejov. EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 05-05-2018 15.5.2018 Zmluva o NFP pre projekt: "Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   249 650,18 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 12-05-2018 7.5.2018 Prenájom nebytových priestorov v objekte Zdravotného strediska Ľubotín. DENTAL desing spol. s.r.o. 48189448   
Detail Zmluva Poistná 01-05-2018 3.5.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (príves). KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  25,07 EUR 
Detail Zmluva Poistná 02-05-2018 3.5.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (traktor). KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  41,86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11-01-2018 20.4.2018 Nové znenie čl. 4.3 a doplnenie nového čl. 9.5.1. NATUR-PACK, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-04-2018 19.4.2018 Oprava administratívnej chyby v Čl. 10, bod. 10.1. LAKATA s.r.o.    
Detail Zmluva Iná 01-04-2018 Kúpna zmluva 13.4.2018 Kúpa prebytočného materiálu. Peter Kormaník   285,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2018 22.3.2018 Zmena termínu ukončenia hlavných aktivít projektu. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Poistná 05-02-2018 15.3.2018 Poistná zmluva_Dodatok č. 9. KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 10-01-2018 5.3.2018 Poistná zmluva č. 080-2046.811 - Dodatok č. 8. Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group    
Detail Faktúra došlá 11/2017 26.2.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2017 Počet faktúr celkom: 28   10 694,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2017 26.2.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2017 Počet faktúr celkom: 40   50 180,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2018 26.2.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2018 Počet faktúr celkom: 32   8 784,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01/2018 26.2.2018 Prehľad vystavených objednávok za rok 2017 Počet objednávok celkom: 47   4 706,19 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 04-02-2018 21.2.2018 Zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe financovanej zo zdrojov európskej únie ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 03-01-2018 13.2.2018 Aktualizácia zmluvy a Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy ... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dotačná 10-12-2017 7.2.2018 Poskytnutie dotácie pre projekt: "Dobudovanie tech. vybavenosti v róm. osade Ľubotín. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  7 000,00 EUR