Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 12-10-2022 18.11.2022 Zmeny uvedené v čl. 2. Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľská 01-11-2022 18.11.2022 Odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta: Na rovni 302/12, Ľubotín Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 02-11-2022 18.11.2022 Odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta: Na rovni 439/78, Ľubotín Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 03-11-2022 18.11.2022 Odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta: Na rovni 384/11, Ľubotín Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 04-11-2022 18.11.2022 Odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta: Hlavná 21/42, Ľubotín Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 05-11-2022 18.11.2022 Odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta: Hlavná 434/67, Ľubotín Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 06-11-2022 18.11.2022 Odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta: Futbalové ihrisko, Ľubotín Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dotačná 11-10-2022 7.11.2022 Podpora pri realizácii národného projektu: Zelené obce Slovenska. Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  13 034,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 10-2022_FV 4.11.2022 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac október 2022 Počet faktúr celkom: 94   5 154,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 10-2022_FD 4.11.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2022 Počet faktúr celkom: 35   39 803,64 EUR 
Detail Zmluva Poistná 08-10-2022 31.10.2022 Rozšírenie poistenia o trvalé dopravné značenie v obci Ľubotín. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 09-10-2022 31.10.2022 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Dotačná 10-10-2022 31.10.2022 V čl. 14 bod 14.2. sa mení dĺžka trvania zmluvy na dobu určitú a to do 30.06.2023. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Úverová 07-10-2022 27.10.2022 Dodatok č. 3 mení a dopĺňa Zmluvu o termínovanom úvere č. 1030_2020_UZ zo dňa 22.09.2020. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 06-10-2022 19.10.2022 Stavebné práce: "Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník" ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 339  541 035,26 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-10-2022 14.10.2022 Zabezpečenie podmienok aktivácie znevýhodených uchádzačov o zamestnanie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 04-10-2022 14.10.2022 Mení sa znenie pôvodnej Zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. IV, bod 4.2 DANOVA SK s.r.o. 47 427 761  665 191,61 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 03-10-2022 10.10.2022 Dodatok č. 04 ku Zmluve o NP BOKKU - zmeny v Čl. 7. a ČL 13. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná 02-10-2022 6.10.2022 Úprava práv a povinností o praxi uchádzača o zamestnanie financovaných z IZM. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dotačná 01-10-22 5.10.2022 Úprava podmienok pre poskytnutie príspevku na vytvorenie pracovného miesta. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   15 789,06 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies