Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dotačná 06-10-2019 4.11.2019 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 04/10/2019 30.10.2019 Stavebné práce s názvom: „Stavebné úpravy amfiteátra v Ľubotíne – zastrešenie pódia“ DANOVA, s.r.o. 47 427 761  26 672,40 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-10-2019 1.10.2019 Úprava práv a podmienok pre implementáciu národného projektu Praxou k zamestnaniu 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 02-10-2019 1.10.2019 Úprava podmienok poskytnutia NFP na realizáciu projektu: Budovanie a modernizácia odborných... Prešovský samosprávny kraj 37870475  153 629,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2019 26.9.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2019. Počet faktúr celkom: 24   23 893,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2019 26.9.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2019. Počet faktúr celkom: 40   50 429,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2019 26.9.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2019. Počet faktúr celkom: 40   15 918,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2019 26.9.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2019. Počet faktúr celkom: 24   10 567,27 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 18-08-2019 13.9.2019 Projektová činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Miestne komunikácie v... Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT 35412194  12 000,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 05-09-2019 11.9.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. Stavebniny Dušan Kolcun   50,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 01-09-2019 6.9.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 02-09-2019 6.9.2019 Úrazové poistenie zvýhodneného uchádzača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Nájomná 03-09-2019 6.9.2019 Nájom nebytových priestorov na kancelárske účely. EUROING, s.r.o.    
Detail Zmluva Dotačná 04-09-2019 6.9.2019 Zmena čl. IV., bod 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva - dodatok 17-08-2019 3.9.2019 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160128038. Zmena identifikačných údajov zmluvných strán. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 15-08-2019 3.9.2019 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 16-08-2019 3.9.2019 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 11-08-2019 26.8.2019 Poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR, na podporu soc. a kult. potrieb a riešenia mimoriadne... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   9 000,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 12-08-2019 26.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom nájomcu. Marián Firment - FIRMONT   100,00 EUR 
Detail Zmluva 13-08-2019 26.8.2019 Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt: "S dobrou knihou rýchle beží čas" Fond na podporu umenia   1 000,00 EUR