Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Nájomná 09-09-2018 28.12.2018 Prenájom priestorov počas realizácie projektu: "Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej... Ing. Ján Lazor TERMGAS   993,60 EUR 
Detail Zmluva Poistná 01-12-2018 21.12.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 02-12-2018 21.12.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 03-12-2018 21.12.2018 Havarijné poistenie motorových vozidiel (Škoda Oktávia) UNION, a. s.    
Detail Objednávka vyšlá MA/20180014 28.11.2018 Vyhotovenie a dodávka 1 ks stáleho informačného plagátu na zabezpečenie trvalej publicity... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o   24,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 12-11-2018 26.11.2018 Bezodplatný prevod hnuteľného majetku na Základnú školu s MŠ Ľubotín. Metodicko_pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Dodávateľská 10-11-2018 23.11.2018 Zmena obchodného mena, zmena konateľa a zmena bankového spojenia. Up Slovensko, s. r. o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 08-09-2018 23.11.2018 Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej osade Ľubotín. Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  7 395,00 EUR 
Detail Zmluva Úverová 11-11-2018 23.11.2018 Termínovaný úver na spolufinancovanie štyroch investičných projektov. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 08-11-2018 20.11.2018 Dodávka plynu do odberných miest podľa špecifikácie v Prílohe č. 1. Magna Energia a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 09-11-2018 20.11.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 04-09-2018 k projektu-Zapojenie osady Hliník do separovaného... DANOVA SK. s.r.o.    
Detail Zmluva Nájomná 06-11-2018 14.11.2018 Zmeny sú definované v Čl. II v bodoch 2.1.1 až 2.1.4 . MAS Horný Šariš - Minčol    
Detail Zmluva Poistná 07-11-2018 14.11.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 04-11-2018 9.11.2018 Úprava práv a povinností pri poskytovaní dávky v hmotnej núdzi. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 05-11-2018 9.11.2018 Tribúna na futbalovom ihrisku v Ľubotíne. Šport Projekt s.r.o. 47 317 612  13 386,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-11-2018 8.11.2018 Dodávka elektriny do odberných miest špecifikovaných v Prílohe č. 1. Magna Energia a.s. 35743565   
Detail Zmluva Iná 03-11-2018 8.11.2018 Vykonávanie odbornej praxe žiačky strednej školy v Komunitnom centre Ľubotín. Spojená škola 42077150   
Detail Faktúra došlá 09/2018 8.11.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2018. Počet faktúr celkom: 23   7 665,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2018 8.11.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2018. Počet faktúr celkom: 36   182 355,81 EUR 
Detail Zmluva Iná 01-11-2018 7.11.2018 Pristúpenie Obce Chmeľnica ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín. Obec Chmeľnica 00329916