Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/053/O 3.2.2011 Licencia a update modulov ekonomického informačného systému.
BrlS s.r.o.,    
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 3.2.2011 Verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa stavby "Komplexná rekonštrukcia a... Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM   1 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2010/OPZ - 6/2011 3.2.2011 Úprava podmienok pre realizáciu projektu "Komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu... Ministerstvo zdravotníctva SR   417 780,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 22.2.2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 01/lu/2010 z 03.05.2010. Dodatok rieši zmenu adresy sídla... Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra    
Detail Zmluva Úverová 262/2011/UZ 1.4.2011 Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania nákladov projektu s kódom č.... Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155  14 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve KÚŽP PO 21.4.2011 Zmena znenia ustanovení v Čl. III. v bodoch 3 a 4. Krajský úrad životného prostredia Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská 3A-ZoD-0041010 21.4.2011 Zhotovenie diela - stavby : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotín“
O.S.V.O.comp a.s. 36 460 141  249 882,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2011 21.4.2011 Kompletná dodávka a realizácia stavebných prác v rámci projektu : „Komplexná modernizácia... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   410 595,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/zslu/2011 21.4.2011 Vykonávanie inžinierskej činnosti - stavebný dozor počas realizácie stavebnej časti projektu... CAPANNA, s.r.o. 43 943 349  5 750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 22VS-0801-0041-102 29.4.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 22VS-0801-0041-102 Ministerstvo hospodárstva    
Detail Zmluva Úverová č. 35756-2009 2.5.2011 Poskytnutie úveru na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov klienta... Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva - dodatok 1 2.5.2011 k Úverovej zmluve č. 35756-2009 zo dňa 10.12.2009ktorým sa upravuje znenie úverovej zmluvy. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva Nájomná č. 01/nz/2011 2.5.2011 Prenájom pozemku Din Stav SK, s. r. o. 45 573 409   
Detail Zmluva - dodatok 1 4.5.2011 k Úverovej zmluve č. 35748-2009 uzavretej dňa 10.12.2009, ktorým sa upravuje znenie úverovej... Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva Úverová 35748-2009 4.5.2011 Poskytnutie úveru na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov klienta... Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva - dodatok 2 4.5.2011 k Úverovej zmluve č. 35748-2009 uzavretej dňa 10.12.2009
v znení Dodatku č. 1 zo dňa...
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva Poistná 6105102911 4.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  32,50 EUR 
Detail Zmluva Poistná 6105102111 4.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  6,64 EUR 
Detail Zmluva Poistná 6105102011 4.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  19,50 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 6105101911 4.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  19,50 EUR 
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies