Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná 05-05-2023 22.5.2023 Prevod vlastníckého práva k výpočtovej technike zapožičanej pri pripojení k IS DCOM. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľská 04-05-2023 19.5.2023 Dodanie tovaru pre zákazku: Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne - exteriérové... SIMA plus Krompachy, s. r. o. 47426136  14 856,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 02-05-2023 16.5.2023 Ukočenie zmluvy o poskytnutí NFP č. 309070Z040 zo dňa 15.12.2021. Poľnohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľská 03-05-2023 16.5.2023 Zmena čl. III. bodu 3.3. Zmluvy - termíny realizácie diela. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-05-2023 15.5.2023 Stavebné práce s názvom: Miestne komunikácie v rómskej osade - Obec Ľubotín. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335  596 898,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 04_2023_FD 5.5.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2023 Počet faktúr celkom: 36   31 073,89 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 04_2023_FV 5.5.2023 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2023 Počet faktúr celkom: 5   2 124,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-04-2023 1.5.2023 Zmena ceny stavebných prác z dôvodu enormného nárastu cien stavebných materiálov. DANOVA SK s. r. o. 47427761  620 886,19 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-04-2023 27.4.2023 Podmienky vykonávania praxe pre UoZ v rámci projektu: "Prax pre mladých". Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Iná 02-04-2023 18.4.2023 Peňažný dar obci. DuVa Tech, s. r. o. 52070824  200,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 03-04-2023 18.4.2023 Peňažný dar obci. Dušan Harčarik   200,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 04-04-2023 18.4.2023 Peňažný dar obci. Peter Kopčík   300,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 03_2023_FV 17.4.2023 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac marec 2023 Počet faktúr celkom: 130   5 602,75 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-04-2023 13.4.2023 Dodatok č. N20200108015D05 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie... Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687   
Detail Zmluva - dodatok 05-03-2023 5.4.2023 Zabezpečenie zimnej údržby - odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v obci Ľubotín. AGROforma Šalamon s.r.o. 53649648   
Detail Faktúra došlá 03_2023_FD 5.4.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2023 Počet faktúr celkom: 36   22 956,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-3-2023 2.4.2023 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby podľa zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, ... Medical - Lex, s.r.o. 55033016  290,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 03-03-2023 2.4.2023 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dotačná 04-03-2023 2.4.2023 Zabezpečenie podmienok vykonávania menších obecných služieb. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2023 28.3.2023 Dodatok č. 1 - doplnenie čl. 7 o nový bod č. 3, upravujúci spôsob fakturácie. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka