Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 05_2024_FD 4.6.2024 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2024 Počet faktúr: 30   20 808,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 05_2024_FV 4.6.2024 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac máj 2024 Počet faktär: 1   125,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 03-02-2024 20.5.2024 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití... Telovýchovná jednota SOKOL Ľubotín 42081939  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 06-04-2024 15.5.2024 Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  527 357,36 EUR 
Detail Zmluva Iná 01-05-2024 7.5.2024 Dojednanie podstatných náležitostí budúcej nájomnej zmluvy Občianske združenie Art.Štúdio 54168201   
Detail Faktúra vyšlá 04_2024_FV 3.5.2024 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2024 Počet faktúr: 8   2 358,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04_2024_FD 3.5.2024 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2024 Počet faktúr: 29   24 795,19 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 04-04-2024 29.4.2024 Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  491 172,78 EUR 
Detail Zmluva Iná 07-04-2024 29.4.2024 Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513   
Detail Zmluva Dotačná 08-04-2024 29.4.2024 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  1 356,48 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-02-2024 29.4.2024 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití... Základná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku v Ľubotíne   1 200,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 02-04-2024 23.4.2024 Dodatok č.04 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  424 354,56 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 05-04-2024 22.4.2024 Dodatok č. 8 k poistnej zmluve 4419011717 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545  2 022,53 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 01-01-2024 12.4.2024 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Zmluva Iná 03-04-2024 12.4.2024 Dodávka pitnej vody Monika Miková    
Detail Zmluva Iná 01-04-2024 11.4.2024 Hudobné vystúpenie a zabezpečenie hudobnej produkcie na kultúrnom podujatí ,,Kultúrne leto... Hudobná skupina EMES   600,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 03_2024_FV 4.4.2024 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac marec 2024 Počet faktúr: 142   5 428,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 03_2024_FD 4.4.2024 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2024 Počet faktúr: 41   20 415,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-03-2024 19.3.2024 Rekonštrukcia zábradlia v polyfunkčnom centre Ľubotín SIMA plus Krompachy, s.r.o. 47426136  30 094,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-03-2024 15.3.2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies