Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 1 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva 1 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva 1 9.10.2012 Úpravapráv a povinností zmluvných strán. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva 3 14.3.2013 Spresnenie čl. IV pre potreby účtovníctva. Obec Hromoš 00329908   
Detail Zmluva 3 14.3.2013 Spresnenie čl. IV pre potreby účtovníctva. Obec Plavnica 00330124   
Detail Zmluva 3 14.3.2013 Spresnenie čl. IV pre potreby účtovníctva. Obec Údol 00330221   
Detail Zmluva 1 16.1.2014 Doplnenie údajov zmluvných strán. Ľubomíra Hocľárová    
Detail Zmluva 1 10.11.2014 Zmena údajov kupujúceho. Lichvarčíková Katarína    
Detail Zmluva 03-10-2017 11.10.2017 Stavebné práce s názvom: "Rozšírenie vodovodu do osady Hliník". ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   79 028,98 EUR 
Detail Zmluva 04/07/2018 6.7.2018 Zmluva ospracovaní osobných údajov sprostredkovateľom Naj, s.r.o.    
Detail Zmluva 03/07/2018 6.7.2018 Zmluva o poskytovaní služieb Naj, s.r.o.    
Detail Zmluva 13-08-2019 26.8.2019 Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt: "S dobrou knihou rýchle beží čas" Fond na podporu umenia   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva 01-07-2021 7.7.2021 Dodatok č. 2 - zmena čl. IV. bod 1 a čl. VI. bod 1. MAGNA ENERGIA a.s.    
Detail Zmluva 03-07-2021 21.7.2021 Dodatok č. 5 - zmena sídla člena (COLAS) skupiny dodávateľov. Združenie Ľubotín ARPROG-ISK    
Detail Zmluva 05-01-2022 31.1.2022 Projekt: "Stavebné úpravy amfiteátra v Ľubotíne – zastrešenie pódia" Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  17 814,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/053/O 3.2.2011 Licencia a update modulov ekonomického informačného systému.
BrlS s.r.o.,    
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 3.2.2011 Verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa stavby "Komplexná rekonštrukcia a... Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM   1 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2010/OPZ - 6/2011 3.2.2011 Úprava podmienok pre realizáciu projektu "Komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu... Ministerstvo zdravotníctva SR   417 780,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 22.2.2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 01/lu/2010 z 03.05.2010. Dodatok rieši zmenu adresy sídla... Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve KÚŽP PO 21.4.2011 Zmena znenia ustanovení v Čl. III. v bodoch 3 a 4. Krajský úrad životného prostredia Prešov    
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies