Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000098310/3489 13.10.2014 Realizácia stavebných prác diela: "Objektové prepojenie osady Hliník s centrom obce Ľubotín". Skanska SK a.s. 31611877  294 370,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná Z2214012068301 28.3.2014 Úprava podmienok pri poskytnutí NFP na implementáciu projektu: Objektové prepojenie osady... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   288 168,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 149-011 28.6.2011 Stavebné práce - projekt ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   279 588,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2018 14.2.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2018. Počet faktúr celkom: 36   267 983,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3A-ZoD-0041010 21.4.2011 Zhotovenie diela - stavby : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotín“
O.S.V.O.comp a.s. 36 460 141  249 882,22 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-05-2018 15.5.2018 Zmluva o NFP pre projekt: "Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   249 650,18 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-09-2018 12.9.2018 Zmena Zmluvy o NFP po ukončenej kontrole verejného obstarávania. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   247 939,10 EUR 
Detail Zmluva Dotačná Z2212012020501 11.8.2014 Úprava podmienok pre poskytnutie NFP na realizáciu projektu Komunitné centrum. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   239 534,65 EUR 
Detail Zmluva Dotačná DZ221201202050101 11.9.2015 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu:... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   238 750,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2020 18.11.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2020 Počet faktúr celkom: 27   236 751,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/07/2018 18.7.2018 Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy OÚ v Ľubotíne ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   227 997,94 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 06-12-2016 9.1.2017 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  221 094,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2020 17.9.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2020 Počet faktúr celkom: 20   219 118,53 EUR 
Detail Zmluva - dodatok D2-Z38-2009 18.3.2014 Dodatok č. 2 ku Zmluve č. 38/2009 z roku 2009. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   213 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2015 23.3.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2015. Počet faktúr celkom: 26   204 152,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1-8-2015 7.8.2015 Projekt: Komunitné centrum v Ľubotíne - stavebné práce SLOVDACH, s.r.o.   199 944,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2015 9.6.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2015. Počet faktúr celkom: 78   185 626,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2018 8.11.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2018. Počet faktúr celkom: 36   182 355,81 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 03-10-2018 31.10.2018 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu:... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  181 999,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27-08-2018 30.8.2018 Stavebné práce na stavbe: "Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Ľubotíne". GB STAV KOŠICE, s. r. o. 48293750  174 363,16 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka