Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská č. 01 - 2012 27.1.2012 Zmluva o dielo - dodávka a stavebné práce pre projekt: Ochrana pred povodňami v obci Ľubotín. Montreal, s. r. o. 36450448  429 312,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2010/OPZ - 6/2011 3.2.2011 Úprava podmienok pre realizáciu projektu "Komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu... Ministerstvo zdravotníctva SR   417 780,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2021 20.5.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2021 Počet faktúr celkom: 49   417 281,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2020 20.7.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2020 Počet faktúr celkom: 22   411 196,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2011 21.4.2011 Kompletná dodávka a realizácia stavebných prác v rámci projektu : „Komplexná modernizácia... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   410 595,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1 30.1.2015 Mení a dopĺňa Zmluvu o poskytnutí NFP - po kontrole a schválení postupov verejného... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   302 370,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000098310/3489 13.10.2014 Realizácia stavebných prác diela: "Objektové prepojenie osady Hliník s centrom obce Ľubotín". Skanska SK a.s. 31611877  294 370,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná Z2214012068301 28.3.2014 Úprava podmienok pri poskytnutí NFP na implementáciu projektu: Objektové prepojenie osady... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   288 168,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 10_2023_FD 3.11.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2023 Počet faktúr: 39   287 300,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 07_2023_FD 4.8.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2023 Počet faktúr celkom: 30   280 252,12 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 149-011 28.6.2011 Stavebné práce - projekt ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   279 588,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2018 14.2.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2018. Počet faktúr celkom: 36   267 983,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3A-ZoD-0041010 21.4.2011 Zhotovenie diela - stavby : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotín“
O.S.V.O.comp a.s. 36 460 141  249 882,22 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-05-2018 15.5.2018 Zmluva o NFP pre projekt: "Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   249 650,18 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-09-2018 12.9.2018 Zmena Zmluvy o NFP po ukončenej kontrole verejného obstarávania. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   247 939,10 EUR 
Detail Zmluva Dotačná Z2212012020501 11.8.2014 Úprava podmienok pre poskytnutie NFP na realizáciu projektu Komunitné centrum. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   239 534,65 EUR 
Detail Zmluva Dotačná DZ221201202050101 11.9.2015 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu:... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   238 750,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2020 18.11.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2020 Počet faktúr celkom: 27   236 751,33 EUR 
Detail Zmluva Úverová 03-10-2023 10.10.2023 Zmluva o termínovanom úvere č. 1160/2023/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  236 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/07/2018 18.7.2018 Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy OÚ v Ľubotíne ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   227 997,94 EUR 
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies